Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BOĞAZLIYAN

2023
HDD 548 536 356 249 133 6 28 166 2022
T≤15 °C 31 28 31 30 24 2 7 26 179
CDD 0 11 77 7 95
T>22 °C 1 7 25 3 36
BOĞAZLIYAN

2022
HDD 637 485 563 164 159 5 33 196 348 438 3028
T≤15 °C 31 28 31 21 24 1 7 25 30 31 229
CDD 6 4 74 8 92
T>22 °C 1 6 31 5 43
BOĞAZLIYAN

2021
HDD 501 459 458 220 58 25 67 251 352 480 2871
T≤15 °C 31 28 31 25 10 5 11 30 29 31 231
CDD 1 39 21 1 62
T>22 °C 1 16 11 1 29
BOĞAZLIYAN

2020
HDD 570 521 356 273 128 19 83 434 471 2855
T≤15 °C 31 29 31 30 18 4 18 30 31 222
CDD 0 1 40 5 15 61
T>22 °C 2 1 18 6 6 33
BOĞAZLIYAN

2019
HDD 569 428 412 286 66 42 111 353 462 2729
T≤15 °C 31 28 31 30 11 9 20 30 31 221
CDD 1 5 5 17 28
T>22 °C 2 6 3 6 17
BOĞAZLIYAN

2018
HDD 513 358 273 206 59 20 141 347 477 2394
T≤15 °C 31 28 30 29 12 5 21 30 31 217
CDD 8 43 26 2 79
T>22 °C 4 20 14 4 42
BOĞAZLIYAN

2017
HDD 682 527 371 241 117 14 12 212 398 452 3026
T≤15 °C 31 28 31 28 21 4 3 25 30 31 232
CDD 5 39 52 12 108
T>22 °C 4 17 22 5 48
BOĞAZLIYAN

2016
HDD 591 370 366 174 111 18 77 214 425 620 2966
T≤15 °C 31 29 31 26 21 4 11 26 29 31 239
CDD 8 16 48 72
T>22 °C 8 10 23 41
BOĞAZLIYAN

2015
HDD 566 452 385 310 108 14 3 148 380 640 3006
T≤15 °C 31 28 31 29 17 3 1 23 30 31 224
CDD 0 1 19 48 4 72
T>22 °C 1 2 9 23 4 39
BOĞAZLIYAN

2014
HDD 522 420 354 178 90 13 51 200 404 407 2639
T≤15 °C 31 28 31 24 18 3 8 31 30 31 235
CDD 3 45 52 12 112
T>22 °C 3 23 24 7 57
BOĞAZLIYAN

2013
HDD 527 390 351 212 36 4 81 305 365 661 2932
T≤15 °C 31 28 30 26 8 1 17 29 29 31 230
CDD 5 8 2 15
T>22 °C 4 8 3 15
BOĞAZLIYAN

2012
HDD 634 698 530 153 65 12 8 21 136 335 466 3058
T≤15 °C 31 29 31 22 14 3 2 4 24 30 31 221
CDD 10 53 11 74
T>22 °C 5 17 11 33
BOĞAZLIYAN

2011
HDD 569 529 436 293 149 25 39 287 546 530 3403
T≤15 °C 31 28 31 30 24 6 8 28 30 31 247
CDD 25 9 34
T>22 °C 12 3 15
BOĞAZLIYAN

2010
HDD 490 360 333 256 92 6 206 318 412 2473
T≤15 °C 31 28 30 30 17 2 27 30 31 226
CDD 0 7 38 49 4 98
T>22 °C 1 5 15 20 1 42
BOĞAZLIYAN

2009
HDD 564 427 455 301 169 12 4 104 102 383 417 2938
T≤15 °C 31 28 31 30 24 3 1 16 18 30 31 243
CDD 3 13 1 17
T>22 °C 4 9 2 15
BOĞAZLIYAN

2008
HDD 812 727 297 171 179 27 46 222 378 628 3487
T≤15 °C 31 29 28 19 24 6 9 28 30 31 235
CDD 2 24 33 59
T>22 °C 4 13 17 34
BOĞAZLIYAN

2007
HDD 601 575 445 382 39 3 67 179 380 570 3241
T≤15 °C 31 28 31 30 8 1 15 24 30 31 229
CDD 6 50 47 5 108
T>22 °C 4 14 19 7 44
BOĞAZLIYAN

2006
HDD 668 485 358 226 132 3 52 176 458 672 3230
T≤15 °C 31 28 31 27 19 1 12 28 30 31 238
CDD 1 18 1 85 105
T>22 °C 1 12 3 28 44
BOĞAZLIYAN

2005
HDD 534 489 432 253 156 28 72 298 425 534 3221
T≤15 °C 31 28 31 26 25 7 16 31 30 31 256
CDD 27 27 54
T>22 °C 18 18 36
BOĞAZLIYAN

2004
HDD 580 496 414 280 156 33 3 68 177 425 593 3225
T≤15 °C 31 29 31 27 24 7 1 14 27 30 31 252
CDD 1 21 14 36
T>22 °C 1 9 8 18
BOĞAZLIYAN

2003
HDD 442 545 540 284 70 21 98 178 396 541 3115
T≤15 °C 31 28 31 30 13 5 18 22 30 31 239
CDD 0 15 10 1 26
T>22 °C 1 8 7 3 19
BOĞAZLIYAN

2002
HDD 833 540 365 283 150 51 20 202 387 675 3506
T≤15 °C 31 28 30 30 24 11 4 26 30 31 245
CDD 3 27 7 37
T>22 °C 3 13 4 20
BOĞAZLIYAN

2001
HDD 594 467 234 186 143 19 14 242 389 481 2769
T≤15 °C 31 28 29 26 21 5 2 28 30 31 231
CDD 6 57 40 103
T>22 °C 4 18 15 37
BOĞAZLIYAN

2000
HDD 739 673 532 189 168 75 23 105 330 487 600 3921
T≤15 °C 31 29 31 26 24 16 5 21 31 30 31 275
CDD 9 9
T>22 °C 6 6
BOĞAZLIYAN

1999
HDD 524 458 433 240 132 24 7 52 199 415 504 2988
T≤15 °C 31 28 31 28 21 7 2 11 22 30 31 242
CDD 14 24 38
T>22 °C 8 14 22
BOĞAZLIYAN

1998
HDD 577 519 476 211 121 27 58 210 328 500 3027
T≤15 °C 31 28 31 24 21 7 11 27 30 31 241
CDD 0 21 19 0 40
T>22 °C 1 13 14 1 29
BOĞAZLIYAN

1997
HDD 571 610 554 339 77 27 3 132 205 416 483 3417
T≤15 °C 31 28 31 27 12 6 1 19 26 30 31 242
CDD 7 2 9
T>22 °C 5 3 8
BOĞAZLIYAN

1996
HDD 578 443 461 331 77 73 59 246 389 392 3049
T≤15 °C 31 29 31 28 18 14 13 29 30 31 254
CDD 1 21 2 24
T>22 °C 2 13 4 19
BOĞAZLIYAN

1995
HDD 551 459 406 305 120 10 3 76 301 488 535 3254
T≤15 °C 31 28 31 29 16 3 1 12 30 30 31 242
CDD 6 6
T>22 °C 5 5
BOĞAZLIYAN

1994
HDD 507 535 441 196 141 38 11 164 449 629 3111
T≤15 °C 31 28 31 25 17 7 3 23 30 31 226
CDD 4 8 2 2 16
T>22 °C 3 4 2 2 11
BOĞAZLIYAN

1993
HDD 788 590 478 291 173 62 11 81 240 510 495 3719
T≤15 °C 31 28 31 28 28 14 3 14 30 30 31 268
CDD 12 2 0 14
T>22 °C 5 3 1 9
BOĞAZLIYAN

1992
HDD 726 772 522 289 201 60 21 7 155 191 455 676 4075
T≤15 °C 31 29 31 29 25 14 5 2 22 26 30 31 275
CDD 1 3 1 5
T>22 °C 1 4 2 7

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.