Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
SORGUN

2023
HDD 528 524 372 258 134 10 34 142 2002
T≤15 °C 31 28 31 30 23 3 8 23 177
CDD 9 59 6 74
T>22 °C 8 26 2 36
SORGUN

2022
HDD 630 510 568 166 151 9 36 209 327 436 3042
T≤15 °C 31 28 31 20 21 2 8 28 30 31 230
CDD 3 2 53 10 68
T>22 °C 2 3 29 6 40
SORGUN

2021
HDD 492 457 468 221 55 30 77 233 342 497 2872
T≤15 °C 31 28 31 25 9 6 15 29 30 31 235
CDD 2 1 37 30 70
T>22 °C 1 1 13 12 27
SORGUN

2020
HDD 573 497 361 284 133 13 55 414 470 2800
T≤15 °C 31 29 31 30 18 3 14 30 31 217
CDD 0 0 29 8 20 57
T>22 °C 1 1 16 11 7 36
SORGUN

2019
HDD 582 428 426 290 70 3 4 38 101 330 469 2741
T≤15 °C 31 28 31 29 11 1 1 8 18 30 31 219
CDD 1 4 6 14 25
T>22 °C 1 5 4 7 17
SORGUN

2018
HDD 513 359 289 164 54 27 143 336 496 2381
T≤15 °C 31 28 30 25 11 5 21 30 31 212
CDD 6 31 24 9 70
T>22 °C 4 14 13 3 34
SORGUN

2017
HDD 662 511 375 257 130 12 13 227 395 461 3043
T≤15 °C 31 28 31 28 23 3 3 29 30 31 237
CDD 7 38 40 26 111
T>22 °C 4 15 20 13 52
SORGUN

2016
HDD 612 383 371 160 130 18 62 188 398 633 2955
T≤15 °C 31 29 31 24 22 3 9 22 29 31 231
CDD 8 21 34 63
T>22 °C 5 7 24 36
SORGUN

2015
HDD 576 458 392 325 109 4 3 140 354 621 2982
T≤15 °C 31 28 31 29 17 1 1 20 30 31 219
CDD 23 37 8 68
T>22 °C 8 22 6 36
SORGUN

2014
HDD 527 446 376 189 113 24 5 138 199 395 418 2830
T≤15 °C 31 28 31 26 21 6 1 20 31 30 31 256
CDD 1 20 22 2 45
T>22 °C 1 13 10 1 25
SORGUN

2013
HDD 548 401 368 216 39 10 65 270 343 657 2917
T≤15 °C 31 28 30 26 8 3 14 29 29 31 229
CDD 7 3 4 14
T>22 °C 5 5 5 15
SORGUN

2012
HDD 640 699 548 161 70 10 9 17 127 333 475 3089
T≤15 °C 31 29 31 24 16 2 2 4 23 30 31 223
CDD 11 43 11 3 68
T>22 °C 6 16 8 1 31
SORGUN

2011
HDD 581 543 443 304 151 20 36 259 529 533 3399
T≤15 °C 31 28 31 30 23 5 7 28 30 31 244
CDD 30 8 38
T>22 °C 10 4 14
SORGUN

2010
HDD 495 366 346 266 90 4 217 323 417 2524
T≤15 °C 31 28 30 30 16 1 28 30 31 225
CDD 1 7 33 85 6 132
T>22 °C 1 5 16 23 1 46
SORGUN

2009
HDD 579 435 451 287 165 25 7 87 101 387 435 2959
T≤15 °C 31 28 31 30 24 6 2 14 19 30 31 246
CDD 2 5 2 9
T>22 °C 2 5 2 9
SORGUN

2008
HDD 848 741 322 196 178 28 54 217 358 618 3560
T≤15 °C 31 29 28 21 24 5 9 29 30 31 237
CDD 0 26 33 59
T>22 °C 1 12 17 30
SORGUN

2007
HDD 582 566 427 355 30 3 3 23 130 399 586 3104
T≤15 °C 31 28 31 30 7 1 1 6 16 30 31 212
CDD 2 5 46 42 13 108
T>22 °C 2 5 16 16 8 47
SORGUN

2006
HDD 664 504 358 214 122 4 58 187 445 643 3199
T≤15 °C 31 28 31 28 19 1 14 26 30 31 239
CDD 1 10 0 76 87
T>22 °C 1 5 1 29 36
SORGUN

2005
HDD 530 492 419 227 99 25 33 257 403 513 2998
T≤15 °C 31 28 31 25 14 6 9 30 30 31 235
CDD 0 43 54 97
T>22 °C 1 22 22 45
SORGUN

2004
HDD 592 502 423 274 150 33 4 56 173 407 609 3223
T≤15 °C 31 29 31 27 23 7 1 10 26 30 31 246
CDD 21 10 31
T>22 °C 8 10 18
SORGUN

2003
HDD 468 554 556 282 57 19 76 163 374 546 3095
T≤15 °C 31 28 31 30 12 4 13 21 30 31 231
CDD 21 15 6 42
T>22 °C 7 11 3 21
SORGUN

2002
HDD 771 460 359 293 136 40 3 29 179 363 683 3316
T≤15 °C 31 28 31 30 24 8 1 7 24 30 31 245
CDD 3 36 15 54
T>22 °C 4 14 5 23
SORGUN

2001
HDD 515 430 254 194 150 12 12 202 358 497 2624
T≤15 °C 31 28 29 26 25 3 2 23 30 31 228
CDD 10 53 41 0 104
T>22 °C 5 18 15 1 39
SORGUN

2000
HDD 709 650 545 166 149 44 4 31 220 348 494 3360
T≤15 °C 31 29 31 23 24 8 1 5 28 30 31 241
CDD 54 13 67
T>22 °C 21 10 31
SORGUN

1999
HDD 531 466 434 243 122 14 3 32 197 382 477 2901
T≤15 °C 31 28 31 27 18 4 1 8 23 30 31 232
CDD 1 21 30 52
T>22 °C 2 9 15 26
SORGUN

1998
HDD 574 502 474 196 95 18 46 184 322 496 2907
T≤15 °C 31 28 31 23 17 5 10 25 30 31 231
CDD 4 32 30 2 68
T>22 °C 4 15 17 2 38
SORGUN

1997
HDD 560 607 535 343 77 19 3 137 201 394 511 3387
T≤15 °C 31 28 31 28 12 4 1 22 24 30 31 242
CDD 2 8 5 15
T>22 °C 2 6 3 11
SORGUN

1996
HDD 581 452 495 325 47 66 3 64 238 367 400 3038
T≤15 °C 31 29 31 28 11 14 1 15 29 30 31 250
CDD 4 29 7 2 42
T>22 °C 2 15 7 2 26
SORGUN

1995
HDD 538 432 387 314 119 8 3 56 267 489 538 3151
T≤15 °C 31 28 31 29 15 2 1 10 30 30 31 238
CDD 4 3 14 1 22
T>22 °C 2 5 10 1 18
SORGUN

1994
HDD 496 556 441 167 124 32 129 431 620 2996
T≤15 °C 31 28 31 22 16 7 18 30 31 214
CDD 0 6 12 9 14 41
T>22 °C 2 2 4 4 9 21
SORGUN

1993
HDD 726 595 447 266 124 26 52 170 495 483 3384
T≤15 °C 31 28 31 28 23 7 9 29 30 31 247
CDD 2 27 7 1 37
T>22 °C 2 10 7 1 20
SORGUN

1992
HDD 753 721 487 263 161 25 11 3 95 116 418 644 3697
T≤15 °C 31 29 31 29 24 7 3 1 14 18 30 31 248
CDD 3 13 6 22
T>22 °C 4 8 4 16

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.