Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ZONGULDAK

2020
HDD 355 355
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
ZONGULDAK

2019
HDD 321 269 260 201 18 7 8 67 236 1387
T≤15 °C 30 28 26 24 4 2 2 13 27 156
CDD 8 27 29 27 4 1 96
T>22 °C 6 17 23 21 6 2 75
ZONGULDAK

2018
HDD 330 270 215 163 44 5 17 166 320 1530
T≤15 °C 31 27 26 23 9 1 3 25 31 176
CDD 0 5 12 60 66 10 0 153
T>22 °C 1 2 12 30 31 5 0 81
ZONGULDAK

2017
HDD 438 310 297 219 94 87 188 212 1845
T≤15 °C 31 28 30 25 20 19 26 25 204
CDD 3 12 30 50 25 120
T>22 °C 1 7 18 23 14 63
ZONGULDAK

2016
HDD 395 236 248 112 87 3 10 104 201 426 1822
T≤15 °C 31 25 27 18 18 1 2 18 22 31 193
CDD 3 2 5 12 62 8 5 97
T>22 °C 2 4 8 17 26 7 2 66
ZONGULDAK

2015
HDD 345 328 330 237 58 76 147 360 1881
T≤15 °C 30 27 30 25 13 14 21 31 191
CDD 1 2 15 29 9 56
T>22 °C 1 1 9 22 6 39
ZONGULDAK

2014
HDD 282 275 254 153 44 17 46 195 252 1518
T≤15 °C 30 28 30 24 9 5 10 25 30 191
CDD 3 6 34 47 3 93
T>22 °C 3 4 21 28 5 61
ZONGULDAK

2013
HDD 328 285 255 152 50 4 144 146 385 1749
T≤15 °C 30 26 26 19 11 1 24 20 31 188
CDD 2 10 8 20 36 3 79
T>22 °C 1 4 6 21 30 2 64
ZONGULDAK

2012
HDD 418 441 375 97 47 6 141 275 1800
T≤15 °C 31 29 31 13 10 2 23 27 166
CDD 0 10 53 45 3 4 115
T>22 °C 1 9 26 23 3 4 66
ZONGULDAK

2011
HDD 365 346 319 276 113 0 0 135 323 264 2141
T≤15 °C 31 28 29 29 19 0 0 21 30 30 217
CDD 0 4 57 12 1 74
T>22 °C 0 2 23 12 1 38
ZONGULDAK

2010
HDD 298 248 305 191 45 0 0 116 45 211 1459
T≤15 °C 0
CDD 7 14 59 116 6 202
T>22 °C 0
ZONGULDAK

2009
HDD 317 281 306 256 59 3 17 163 197 1599
T≤15 °C 0
CDD 2 14 34 9 1 60
T>22 °C 0
ZONGULDAK

2008
HDD 434 363 190 107 86 40 159 280 1659
T≤15 °C 0
CDD 6 5 10 18 41 8 88
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.