Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
AKSARAY

2023
HDD 479 494 281 183 42 55 1534
T≤15 °C 31 28 30 24 9 14 136
CDD 14 91 183 18 306
T>22 °C 9 28 31 8 76
AKSARAY

2022
HDD 596 438 508 109 73 13 116 268 369 2490
T≤15 °C 31 28 31 16 13 3 19 30 31 202
CDD 6 26 51 148 21 0 252
T>22 °C 3 13 21 31 11 1 80
AKSARAY

2021
HDD 417 382 379 146 18 8 18 128 247 432 2175
T≤15 °C 30 28 31 16 4 2 3 22 28 31 195
CDD 8 19 102 82 5 216
T>22 °C 7 10 29 23 3 72
AKSARAY

2020
HDD 512 424 290 170 88 4 8 338 377 2211
T≤15 °C 31 29 30 23 15 1 2 30 31 192
CDD 13 24 126 81 44 2 290
T>22 °C 6 15 31 29 18 2 101
AKSARAY

2019
HDD 512 359 331 208 45 8 42 259 427 2191
T≤15 °C 31 28 31 25 8 2 8 30 31 194
CDD 12 37 54 73 16 192
T>22 °C 7 16 21 24 7 75
AKSARAY

2018
HDD 473 287 205 91 27 3 90 274 433 1883
T≤15 °C 31 28 27 15 6 1 14 30 31 183
CDD 0 30 101 101 23 255
T>22 °C 1 15 31 30 7 84
AKSARAY

2017
HDD 612 445 305 165 32 130 323 389 2401
T≤15 °C 31 28 31 22 7 25 30 31 205
CDD 2 29 132 104 57 324
T>22 °C 1 11 31 28 18 89
AKSARAY

2016
HDD 527 290 277 64 53 29 102 316 576 2234
T≤15 °C 31 29 29 13 11 6 17 28 31 195
CDD 0 49 110 130 15 304
T>22 °C 1 18 31 31 9 90
AKSARAY

2015
HDD 507 395 318 243 51 69 279 588 2450
T≤15 °C 31 28 31 26 12 11 30 31 200
CDD 5 1 69 102 45 222
T>22 °C 4 1 25 26 21 77
AKSARAY

2014
HDD 448 339 283 107 19 7 24 128 319 346 2020
T≤15 °C 31 28 31 19 5 2 5 24 30 31 206
CDD 1 22 120 125 21 289
T>22 °C 1 11 30 31 9 82
AKSARAY

2013
HDD 478 329 296 154 17 12 212 265 619 2382
T≤15 °C 31 28 30 22 4 3 27 30 31 206
CDD 3 42 70 62 2 179
T>22 °C 3 11 23 31 2 70
AKSARAY

2012
HDD 571 568 430 82 17 58 267 411 2404
T≤15 °C 31 29 31 14 5 14 26 31 181
CDD 53 143 55 13 2 266
T>22 °C 20 27 26 10 1 84
AKSARAY

2011
HDD 481 434 367 225 81 5 196 459 456 2704
T≤15 °C 31 28 31 30 15 1 24 30 31 221
CDD 3 101 58 1 163
T>22 °C 5 29 23 1 58
AKSARAY

2010
HDD 417 307 266 174 31 129 203 340 1867
T≤15 °C 31 27 30 25 7 18 30 31 199
CDD 4 27 127 158 22 338
T>22 °C 3 15 31 30 19 98
AKSARAY

2009
HDD 464 363 369 204 84 34 40 317 369 2244
T≤15 °C 31 28 29 27 15 7 9 30 31 207
CDD 3 23 59 29 5 119
T>22 °C 4 15 23 19 5 66
AKSARAY

2008
HDD 683 606 245 130 92 12 103 253 513 2637
T≤15 °C 31 29 26 17 15 3 19 30 31 201
CDD 6 3 39 87 149 45 329
T>22 °C 3 2 14 30 31 15 95
AKSARAY

2007
HDD 531 464 333 275 4 4 104 322 521 2558
T≤15 °C 31 28 30 30 1 1 15 30 31 197
CDD 5 44 107 102 16 274
T>22 °C 5 16 25 29 6 81
AKSARAY

2006
HDD 602 448 308 155 75 8 96 380 553 2625
T≤15 °C 31 28 31 24 14 2 18 30 31 209
CDD 5 40 46 148 1 240
T>22 °C 4 15 23 31 2 75
AKSARAY

2005
HDD 456 422 341 187 62 8 197 343 462 2478
T≤15 °C 31 28 31 22 8 2 25 30 31 208
CDD 2 10 101 91 204
T>22 °C 2 6 27 28 63
AKSARAY

2004
HDD 550 434 321 204 74 6 14 76 348 526 2553
T≤15 °C 31 28 29 25 15 2 3 18 30 31 212
CDD 6 55 50 6 117
T>22 °C 7 21 20 4 52
AKSARAY

2003
HDD 382 522 469 221 11 3 35 100 316 477 2536
T≤15 °C 31 28 31 28 3 1 8 13 30 31 204
CDD 18 40 67 9 0 134
T>22 °C 14 21 24 4 1 64
AKSARAY

2002
HDD 740 401 286 218 62 10 9 108 297 621 2752
T≤15 °C 31 28 30 27 14 3 2 16 30 31 212
CDD 26 76 37 1 140
T>22 °C 13 25 15 3 56
AKSARAY

2001
HDD 454 388 188 140 85 9 144 318 426 2152
T≤15 °C 31 28 26 21 14 2 17 30 31 200
CDD 36 125 95 8 264
T>22 °C 16 29 26 10 81
AKSARAY

2000
HDD 674 565 421 113 77 20 20 172 288 489 2839
T≤15 °C 31 29 30 16 13 4 4 24 30 31 212
CDD 12 117 78 1 208
T>22 °C 6 30 21 1 58
AKSARAY

1999
HDD 447 388 339 168 45 130 314 392 2223
T≤15 °C 31 28 31 24 8 20 28 31 201
CDD 0 9 81 98 1 2 191
T>22 °C 1 6 27 23 3 2 62
AKSARAY

1998
HDD 529 436 412 152 43 11 113 230 425 2351
T≤15 °C 31 28 31 19 8 2 19 30 31 199
CDD 1 20 96 94 11 222
T>22 °C 1 13 24 27 6 71
AKSARAY

1997
HDD 473 510 454 308 46 9 46 128 334 439 2747
T≤15 °C 31 28 31 27 7 2 9 19 30 31 215
CDD 1 24 49 24 98
T>22 °C 3 12 22 12 49
AKSARAY

1996
HDD 507 373 409 260 8 7 145 276 329 2314
T≤15 °C 31 29 31 27 2 2 17 30 31 200
CDD 20 117 79 7 223
T>22 °C 8 27 27 4 66
AKSARAY

1995
HDD 476 371 337 245 73 18 194 421 505 2640
T≤15 °C 31 28 31 28 12 4 28 28 31 221
CDD 11 26 19 72 17 145
T>22 °C 9 12 13 24 9 67
AKSARAY

1994
HDD 419 432 350 117 80 69 356 563 2386
T≤15 °C 31 28 31 19 14 11 30 31 195
CDD 10 18 63 45 31 0 167
T>22 °C 9 10 27 20 16 1 83
AKSARAY

1993
HDD 687 513 378 196 82 7 20 74 421 448 2826
T≤15 °C 31 28 31 24 16 2 4 13 30 31 210
CDD 1 15 37 48 7 108
T>22 °C 1 7 16 23 8 55
AKSARAY

1992
HDD 697 699 460 188 83 48 65 373 596 3209
T≤15 °C 31 29 31 25 14 7 13 29 31 210
CDD 0 2 22 53 11 88
T>22 °C 1 4 15 24 6 50

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.