Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BAYBURT

2020
HDD 698 698
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BAYBURT

2019
HDD 671 530 504 353 114 6 7 59 157 426 541 3368
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 1 12 24 30 31 239
CDD 4 16 0 20
T>22 °C 2 7 0 9
BAYBURT

2018
HDD 587 456 361 253 138 30 4 36 195 439 576 3075
T≤15 °C 31 28 31 30 25 7 1 9 29 30 31 252
CDD 4 16 2 0 22
T>22 °C 3 11 6 0 20
BAYBURT

2017
HDD 775 678 474 320 193 58 4 18 274 444 558 3796
T≤15 °C 31 28 31 30 29 12 1 4 31 30 31 258
CDD 1 24 45 1 71
T>22 °C 1 11 18 2 32
BAYBURT

2016
HDD 716 562 463 256 183 63 4 121 254 490 781 3893
T≤15 °C 31 29 31 29 28 12 1 17 31 30 31 270
CDD 3 8 13 24
T>22 °C 3 4 8 15
BAYBURT

2015
HDD 712 526 458 353 179 22 232 436 764 3682
T≤15 °C 31 28 31 30 25 6 30 30 31 242
CDD 17 25 0 42
T>22 °C 8 16 1 25
BAYBURT

2014
HDD 694 553 426 265 132 44 82 257 461 504 3418
T≤15 °C 31 28 31 29 22 9 13 31 30 31 255
CDD 13 27 1 41
T>22 °C 9 13 1 23
BAYBURT

2013
HDD 712 521 479 285 140 67 18 8 113 327 409 841 3920
T≤15 °C 31 28 31 28 26 13 4 2 20 29 30 31 273
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
BAYBURT

2012
HDD 682 674 664 268 147 45 25 36 202 373 604 3720
T≤15 °C 31 28 31 30 26 9 5 9 27 30 31 257
CDD 20 3 23
T>22 °C 8 4 12
BAYBURT

2011
HDD 631 597 510 328 207 61 114 297 601 637 3983
T≤15 °C 31 28 31 30 27 15 22 29 30 31 274
CDD 0 0 22 7 0 29
T>22 °C 0 0 9 4 0 13
BAYBURT

2010
HDD 595 469 413 320 156 3 7 237 381 487 3068
T≤15 °C 0
CDD 0 3 22 23 2 50
T>22 °C 0
BAYBURT

2009
HDD 755 515 525 363 207 139 203 444 519 3670
T≤15 °C 0
CDD 0 0 2 0 0 2
T>22 °C 0
BAYBURT

2008
HDD 910 800 411 241 256 258 412 745 4033
T≤15 °C 0
CDD 15 1 16
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.