Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KARAMAN

2020
HDD 532 532
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KARAMAN

2019
HDD 486 371 341 226 30 16 61 245 430 2206
T≤15 °C 31 28 31 27 6 4 11 30 31 199
CDD 15 26 40 47 7 0 135
T>22 °C 10 15 20 21 6 0 72
KARAMAN

2018
HDD 488 284 205 97 25 8 97 298 435 1937
T≤15 °C 31 28 29 16 6 2 15 30 31 188
CDD 0 25 88 69 14 0 196
T>22 °C 1 16 31 27 6 0 81
KARAMAN

2017
HDD 628 458 319 179 37 147 325 379 2472
T≤15 °C 31 28 31 24 8 26 30 31 209
CDD 4 24 99 65 40 232
T>22 °C 2 10 29 23 14 78
KARAMAN

2016
HDD 518 297 279 54 45 4 39 108 334 609 2287
T≤15 °C 31 29 30 11 9 1 8 17 29 31 196
CDD 1 48 76 100 9 234
T>22 °C 2 17 29 31 7 86
KARAMAN

2015
HDD 495 416 325 240 48 3 68 294 584 2473
T≤15 °C 31 28 31 25 11 1 9 30 31 197
CDD 1 1 53 93 38 186
T>22 °C 1 2 24 24 17 68
KARAMAN

2014
HDD 442 352 287 111 40 4 21 141 355 371 2124
T≤15 °C 31 28 30 20 9 1 4 25 30 31 209
CDD 0 26 110 101 20 257
T>22 °C 1 10 29 31 8 79
KARAMAN

2013
HDD 480 328 296 172 17 12 235 278 632 2450
T≤15 °C 31 28 30 23 4 3 27 30 31 207
CDD 9 30 49 33 4 125
T>22 °C 6 11 17 24 2 60
KARAMAN

2012
HDD 536 520 428 99 32 59 274 400 2348
T≤15 °C 30 27 31 18 9 13 26 31 185
CDD 43 109 37 5 194
T>22 °C 16 26 20 5 67
KARAMAN

2011
HDD 493 383 379 234 97 0 5 209 486 481 2767
T≤15 °C 31 25 31 29 16 0 1 26 30 31 220
CDD 0 4 99 39 1 143
T>22 °C 0 4 31 19 1 55
KARAMAN

2010
HDD 395 309 263 184 21 0 0 133 225 334 1864
T≤15 °C 0
CDD 6 30 135 154 13 338
T>22 °C 0
KARAMAN

2009
HDD 488 387 397 217 91 44 59 344 363 2390
T≤15 °C 0
CDD 0 34 63 29 5 131
T>22 °C 0
KARAMAN

2008
HDD 663 631 228 124 76 177 296 548 2743
T≤15 °C 0
CDD 5 2 28 74 101 23 233
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.