Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KIRIKKALE

2020
HDD 487 487
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KIRIKKALE

2019
HDD 492 352 309 183 31 8 30 273 424 2102
T≤15 °C 31 28 31 25 6 2 7 30 31 191
CDD 18 48 68 81 11 0 226
T>22 °C 8 18 22 26 11 0 85
KIRIKKALE

2018
HDD 462 323 231 80 17 10 91 273 428 1915
T≤15 °C 31 28 30 13 4 2 13 30 31 182
CDD 0 33 118 108 21 0 280
T>22 °C 1 14 31 29 6 0 81
KIRIKKALE

2017
HDD 622 431 303 198 59 157 344 450 2564
T≤15 °C 31 28 31 25 14 27 30 31 217
CDD 2 29 122 110 61 324
T>22 °C 2 9 29 26 16 82
KIRIKKALE

2016
HDD 554 318 308 88 61 9 29 131 350 572 2420
T≤15 °C 31 29 31 17 13 2 6 18 30 31 208
CDD 46 97 120 12 275
T>22 °C 17 30 28 7 82
KIRIKKALE

2015
HDD 562 423 337 247 46 80 291 566 2552
T≤15 °C 31 28 31 25 11 12 30 31 199
CDD 3 75 104 45 227
T>22 °C 2 24 25 27 78
KIRIKKALE

2014
HDD 477 342 302 108 41 3 22 123 340 391 2149
T≤15 °C 31 28 31 19 9 1 5 22 30 31 207
CDD 15 129 130 34 308
T>22 °C 8 30 31 9 78
KIRIKKALE

2013
HDD 479 341 309 152 12 7 199 314 605 2418
T≤15 °C 31 28 30 23 3 2 26 30 31 204
CDD 2 40 63 67 3 175
T>22 °C 1 12 27 31 2 73
KIRIKKALE

2012
HDD 611 627 458 108 18 43 271 449 2585
T≤15 °C 31 29 31 18 5 10 26 31 181
CDD 53 130 64 15 3 265
T>22 °C 19 26 25 10 3 83
KIRIKKALE

2011
HDD 508 433 381 230 77 0 6 204 468 474 2781
T≤15 °C 31 28 31 30 14 0 2 25 30 31 222
CDD 0 6 116 56 2 180
T>22 °C 0 5 29 23 3 60
KIRIKKALE

2010
HDD 461 314 295 176 36 0 0 168 251 413 2114
T≤15 °C 0
CDD 5 28 123 186 23 365
T>22 °C 0
KIRIKKALE

2009
HDD 499 376 369 195 74 14 25 332 398 2282
T≤15 °C 0
CDD 1 34 69 46 5 155
T>22 °C 0
KIRIKKALE

2008
HDD 696 526 225 121 70 125 275 528 2566
T≤15 °C 0
CDD 2 7 41 102 145 33 330
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.