Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KESKİN

2023
HDD 453 456 322 213 78 4 50 1576
T≤15 °C 31 28 31 27 16 1 11 145
CDD 6 64 160 16 1 247
T>22 °C 5 23 31 10 1 70
KESKİN

2022
HDD 564 429 521 131 101 16 144 241 372 2519
T≤15 °C 31 28 31 19 16 4 26 30 31 216
CDD 8 10 26 116 36 1 197
T>22 °C 3 4 9 30 11 2 59
KESKİN

2021
HDD 436 395 425 182 28 21 36 154 262 437 2376
T≤15 °C 31 28 31 21 5 4 8 24 30 31 213
CDD 7 6 74 81 2 170
T>22 °C 8 6 23 20 1 58
KESKİN

2020
HDD 557 467 323 249 119 12 9 280 311 2327
T≤15 °C 31 29 31 29 16 3 2 30 31 202
CDD 10 13 66 48 37 4 178
T>22 °C 6 7 25 20 14 3 75
KESKİN

2019
HDD 548 402 376 267 62 20 65 250 467 2457
T≤15 °C 31 28 31 29 10 4 13 30 31 207
CDD 7 9 22 31 4 73
T>22 °C 3 8 10 13 2 36
KESKİN

2018
HDD 511 341 276 95 45 19 106 297 489 2179
T≤15 °C 31 28 30 13 9 3 16 29 31 190
CDD 15 54 55 12 136
T>22 °C 8 23 21 6 58
KESKİN

2017
HDD 637 462 343 235 106 16 7 167 334 429 2736
T≤15 °C 31 28 31 26 20 4 2 26 30 31 229
CDD 1 16 81 60 69 227
T>22 °C 1 7 23 21 16 68
KESKİN

2016
HDD 572 333 333 121 116 17 53 148 332 609 2634
T≤15 °C 31 29 31 20 20 3 10 20 30 31 225
CDD 19 46 72 7 144
T>22 °C 11 17 24 5 57
KESKİN

2015
HDD 603 473 379 301 101 4 117 284 586 2848
T≤15 °C 31 28 31 29 19 1 17 30 31 217
CDD 3 39 64 29 135
T>22 °C 2 11 23 14 50
KESKİN

2014
HDD 507 372 359 177 116 29 53 190 371 431 2605
T≤15 °C 31 28 31 25 21 6 10 30 30 31 243
CDD 3 61 69 20 153
T>22 °C 3 22 21 6 52
KESKİN

2013
HDD 542 391 372 207 32 3 35 234 306 633 2755
T≤15 °C 31 28 30 24 6 1 7 29 30 31 217
CDD 2 22 15 17 2 58
T>22 °C 1 8 11 12 2 34
KESKİN

2012
HDD 648 644 525 158 76 13 7 86 328 482 2967
T≤15 °C 31 29 31 23 17 3 2 18 30 31 215
CDD 26 74 16 8 2 126
T>22 °C 8 21 11 10 2 52
KESKİN

2011
HDD 566 488 440 314 137 22 19 246 505 498 3235
T≤15 °C 31 28 31 30 19 5 4 26 30 31 235
CDD 1 46 17 64
T>22 °C 1 17 8 26
KESKİN

2010
HDD 498 377 351 246 86 224 227 411 2420
T≤15 °C 31 28 31 29 15 28 30 31 223
CDD 16 45 122 8 191
T>22 °C 11 19 27 5 62
KESKİN

2009
HDD 538 438 457 264 134 3 48 43 348 428 2701
T≤15 °C 31 28 31 30 20 1 9 7 30 31 218
CDD 13 25 16 0 54
T>22 °C 8 15 10 1 34
KESKİN

2008
HDD 734 599 293 176 145 12 52 196 309 573 3089
T≤15 °C 31 29 29 19 21 3 10 29 30 31 232
CDD 0 2 10 39 67 10 128
T>22 °C 1 2 7 15 24 7 56
KESKİN

2007
HDD 556 505 398 332 20 6 18 127 376 558 2896
T≤15 °C 31 28 31 30 4 2 5 18 30 31 210
CDD 2 17 84 77 24 204
T>22 °C 3 9 19 24 7 62
KESKİN

2006
HDD 667 529 376 187 125 16 36 172 411 563 3082
T≤15 °C 31 28 31 26 18 4 9 25 30 31 233
CDD 3 24 9 133 169
T>22 °C 2 11 7 31 51
KESKİN

2005
HDD 498 490 415 243 99 25 24 256 401 507 2958
T≤15 °C 31 28 31 24 15 6 6 29 30 31 231
CDD 1 5 55 67 0 128
T>22 °C 1 3 24 24 1 53
KESKİN

2004
HDD 624 507 392 265 124 35 11 40 124 378 555 3055
T≤15 °C 31 29 31 26 20 8 3 7 21 30 31 237
CDD 1 27 24 4 56
T>22 °C 1 11 14 6 32
KESKİN

2003
HDD 460 574 537 284 28 4 62 152 351 556 3008
T≤15 °C 31 28 31 30 7 1 10 19 30 31 218
CDD 4 28 35 10 77
T>22 °C 3 9 17 3 32
KESKİN

2002
HDD 747 405 333 287 105 32 26 142 323 656 3056
T≤15 °C 31 28 31 29 20 7 6 21 30 31 234
CDD 13 57 22 92
T>22 °C 7 19 8 34
KESKİN

2001
HDD 527 436 254 201 162 12 15 182 384 526 2699
T≤15 °C 31 28 28 26 24 2 3 20 30 31 223
CDD 16 84 45 8 153
T>22 °C 11 25 17 8 61
KESKİN

2000
HDD 720 614 490 194 126 47 11 39 220 288 510 3259
T≤15 °C 31 29 31 25 19 8 3 5 27 30 31 239
CDD 4 95 26 2 127
T>22 °C 3 23 12 3 41
KESKİN

1999
HDD 512 464 398 224 80 10 14 11 194 367 420 2694
T≤15 °C 31 28 31 26 12 3 4 3 23 30 31 222
CDD 5 37 46 1 4 93
T>22 °C 4 16 18 2 5 45
KESKİN

1998
HDD 540 464 480 183 94 30 24 127 311 489 2742
T≤15 °C 31 28 31 22 17 8 5 20 30 31 223
CDD 6 68 73 7 154
T>22 °C 3 19 24 4 50
KESKİN

1997
HDD 533 542 517 363 71 19 97 181 356 494 3173
T≤15 °C 31 28 31 28 10 4 17 22 30 31 232
CDD 0 12 24 11 47
T>22 °C 1 7 14 8 30
KESKİN

1996
HDD 565 425 493 312 39 42 43 205 301 400 2825
T≤15 °C 31 29 31 28 8 9 9 23 30 31 229
CDD 14 66 34 4 118
T>22 °C 5 17 17 3 42
KESKİN

1995
HDD 531 411 413 298 118 8 35 241 492 536 3083
T≤15 °C 31 28 31 29 14 2 6 30 30 31 232
CDD 8 24 30 5 67
T>22 °C 7 11 15 6 39
KESKİN

1994
HDD 485 514 422 151 133 23 126 426 614 2894
T≤15 °C 31 28 31 20 16 5 18 30 31 210
CDD 5 5 29 31 32 0 102
T>22 °C 4 5 13 10 13 2 47
KESKİN

1993
HDD 709 584 427 271 157 29 38 86 465 484 3250
T≤15 °C 31 28 31 28 27 7 7 11 30 31 231
CDD 12 26 22 10 70
T>22 °C 5 7 11 6 29
KESKİN

1992
HDD 701 671 502 240 125 8 8 97 98 414 639 3503
T≤15 °C 31 29 31 28 19 2 2 17 15 30 31 235
CDD 1 7 29 13 50
T>22 °C 2 4 11 5 22

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.