Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BATMAN

2020
HDD 452 452
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BATMAN

2019
HDD 417 351 293 175 10 14 261 337 1858
T≤15 °C 31 28 31 28 2 3 30 31 184
CDD 19 183 226 242 84 13 767
T>22 °C 9 30 31 31 25 11 137
BATMAN

2018
HDD 397 292 166 64 7 38 221 335 1520
T≤15 °C 31 28 26 15 2 6 29 31 168
CDD 14 144 265 269 116 15 823
T>22 °C 11 30 31 31 30 7 140
BATMAN

2017
HDD 513 488 242 130 10 26 232 378 2019
T≤15 °C 31 28 29 22 3 7 30 31 181
CDD 6 122 277 255 117 1 778
T>22 °C 5 27 31 31 30 1 125
BATMAN

2016
HDD 517 284 252 67 10 7 314 461 1912
T≤15 °C 31 29 31 13 2 2 30 31 169
CDD 9 137 282 295 75 798
T>22 °C 7 29 31 31 20 118
BATMAN

2015
HDD 474 337 284 141 12 249 473 1970
T≤15 °C 31 28 31 21 3 30 31 175
CDD 6 128 281 269 153 7 844
T>22 °C 6 30 31 31 30 4 132
BATMAN

2014
HDD 453 328 203 75 28 270 354 1711
T≤15 °C 31 27 29 13 7 28 31 166
CDD 17 141 282 280 109 7 836
T>22 °C 8 27 31 31 24 5 126
BATMAN

2013
HDD 461 307 242 92 21 49 209 637 2018
T≤15 °C 31 28 28 16 5 11 30 31 180
CDD 3 122 266 237 74 7 709
T>22 °C 2 27 31 31 23 4 118
BATMAN

2012
HDD 423 417 395 63 7 156 385 1846
T≤15 °C 30 28 31 15 2 22 31 159
CDD 7 173 275 263 116 20 854
T>22 °C 4 28 31 31 30 7 131
BATMAN

2011
HDD 425 347 268 122 25 0 0 62 352 483 2084
T≤15 °C 31 26 30 20 7 0 0 11 30 31 186
CDD 2 112 280 244 78 716
T>22 °C 1 28 31 31 24 115
BATMAN

2010
HDD 352 295 192 80 12 0 0 10 230 342 1513
T≤15 °C 0
CDD 24 188 304 291 141 948
T>22 °C 0
BATMAN

2009
HDD 522 304 279 167 37 4 11 234 316 1874
T≤15 °C 0
CDD 7 126 257 208 69 667
T>22 °C 0
BATMAN

2008
HDD 584 422 152 66 13 22 235 490 1984
T≤15 °C 0
CDD 23 25 179 289 292 129 937
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.