Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ŞIRNAK

2023
HDD 391 420 234 138 22 4 1209
T≤15 °C 31 28 31 19 4 1 114
CDD 1 104 274 299 147 825
T>22 °C 3 28 31 31 30 123
ŞIRNAK

2022
HDD 502 309 427 44 60 12 177 305 1836
T≤15 °C 31 28 31 8 12 3 29 31 173
CDD 14 144 272 285 154 39 908
T>22 °C 5 30 31 31 28 12 137
ŞIRNAK

2021
HDD 374 305 303 79 4 135 351 1551
T≤15 °C 31 28 31 11 1 22 31 155
CDD 5 55 148 282 256 92 11 849
T>22 °C 6 20 29 31 31 27 7 151
ŞIRNAK

2020
HDD 475 439 273 154 36 193 338 1908
T≤15 °C 31 29 31 23 8 24 31 177
CDD 32 113 265 223 190 16 839
T>22 °C 11 27 31 31 30 12 142
ŞIRNAK

2019
HDD 482 385 378 245 16 20 199 363 2088
T≤15 °C 31 28 31 29 3 3 28 31 184
CDD 32 158 200 252 78 14 734
T>22 °C 15 30 31 31 27 10 144
ŞIRNAK

2018
HDD 428 321 198 100 46 48 250 398 1789
T≤15 °C 31 28 27 20 8 9 29 31 183
CDD 7 92 235 222 114 8 678
T>22 °C 8 25 31 31 30 6 131
ŞIRNAK

2017
HDD 484 439 316 162 13 7 233 294 1948
T≤15 °C 31 28 31 23 3 1 28 31 176
CDD 6 111 272 259 159 807
T>22 °C 7 25 31 31 26 120
ŞIRNAK

2016
HDD 524 320 303 99 12 23 223 484 1988
T≤15 °C 31 29 31 16 3 5 25 31 171
CDD 5 57 201 235 40 538
T>22 °C 5 17 31 31 15 99
ŞIRNAK

2015
HDD 456 368 316 186 11 32 254 413 2036
T≤15 °C 31 28 31 25 3 5 30 31 184
CDD 7 91 261 229 130 5 723
T>22 °C 4 29 31 31 30 4 129
ŞIRNAK

2014
HDD 413 324 255 97 8 72 283 358 1810
T≤15 °C 31 28 30 14 2 12 30 31 178
CDD 12 107 229 248 64 660
T>22 °C 6 22 31 31 20 110
ŞIRNAK

2013
HDD 467 351 302 112 16 64 175 452 1939
T≤15 °C 31 28 29 17 3 14 25 31 178
CDD 1 3 98 221 212 52 587
T>22 °C 1 3 27 31 31 18 111
ŞIRNAK

2012
HDD 507 461 440 70 47 184 392 2101
T≤15 °C 31 29 31 14 11 24 31 171
CDD 2 132 228 226 91 14 693
T>22 °C 3 28 31 31 30 4 127
ŞIRNAK

2011
HDD 455 424 315 184 44 73 370 379 2244
T≤15 °C 31 28 31 23 9 11 30 31 194
CDD 4 102 237 215 75 2 635
T>22 °C 3 26 31 31 24 2 117
ŞIRNAK

2010
HDD 387 344 234 124 41 30 76 272 1508
T≤15 °C 31 28 27 22 6 6 16 27 163
CDD 15 119 259 270 134 2 799
T>22 °C 11 28 31 31 30 3 134
ŞIRNAK

2009
HDD 506 402 405 231 40 9 26 261 373 2253
T≤15 °C 31 28 31 30 10 2 4 29 31 196
CDD 12 63 199 167 46 2 489
T>22 °C 6 23 31 31 15 3 109
ŞIRNAK

2008
HDD 560 468 193 101 67 17 53 261 431 2151
T≤15 °C 31 29 23 14 11 4 10 30 31 183
CDD 6 7 94 233 240 85 3 668
T>22 °C 4 4 26 31 31 20 2 118
ŞIRNAK

2007
HDD 493 404 359 278 14 17 260 445 2270
T≤15 °C 31 28 31 30 3 4 30 31 188
CDD 26 111 213 223 112 2 687
T>22 °C 13 27 31 31 28 3 133
ŞIRNAK

2006
HDD 523 402 289 138 59 308 459 2178
T≤15 °C 31 28 31 20 9 30 31 180
CDD 9 158 185 267 75 1 695
T>22 °C 6 30 31 31 23 2 123
ŞIRNAK

2005
HDD 461 445 346 135 43 61 254 295 2040
T≤15 °C 31 28 31 20 6 11 28 29 184
CDD 1 81 242 216 56 7 603
T>22 °C 3 24 31 31 24 5 118
ŞIRNAK

2004
HDD 481 459 234 182 72 20 300 449 2197
T≤15 °C 31 29 24 21 15 5 30 31 186
CDD 3 85 216 194 102 5 605
T>22 °C 2 24 31 31 28 2 118
ŞIRNAK

2003
HDD 437 463 432 174 12 40 260 440 2258
T≤15 °C 31 28 31 24 3 4 27 31 179
CDD 5 108 209 249 58 10 639
T>22 °C 6 23 31 31 20 10 121
ŞIRNAK

2002
HDD 486 340 287 250 49 24 184 507 2127
T≤15 °C 31 28 31 30 12 6 28 31 197
CDD 3 85 210 163 69 11 541
T>22 °C 4 22 31 31 28 7 123
ŞIRNAK

2001
HDD 436 394 207 129 64 60 281 420 1991
T≤15 °C 31 28 27 19 13 11 27 31 187
CDD 2 112 231 224 81 6 656
T>22 °C 2 28 31 31 27 6 125
ŞIRNAK

2000
HDD 537 465 366 136 12 82 232 426 2256
T≤15 °C 31 29 31 21 3 16 30 31 192
CDD 6 107 317 215 65 710
T>22 °C 6 30 31 31 26 124
ŞIRNAK

1999
HDD 402 353 307 141 43 247 369 1862
T≤15 °C 31 28 31 22 9 30 31 182
CDD 17 100 210 234 55 11 627
T>22 °C 9 29 31 31 25 6 131
ŞIRNAK

1998
HDD 497 428 357 148 34 20 134 327 1945
T≤15 °C 31 28 31 21 9 4 26 31 181
CDD 4 134 250 218 74 1 681
T>22 °C 3 26 31 31 22 2 115
ŞIRNAK

1997
HDD 468 491 447 227 29 73 249 414 2398
T≤15 °C 31 28 31 24 5 12 30 31 192
CDD 3 92 184 141 16 1 437
T>22 °C 3 22 31 31 16 2 105
ŞIRNAK

1996
HDD 461 377 374 201 68 215 361 2057
T≤15 °C 31 29 31 27 11 30 31 190
CDD 1 79 253 197 50 5 585
T>22 °C 2 22 31 31 18 4 108
ŞIRNAK

1995
HDD 454 368 322 203 36 27 283 438 2131
T≤15 °C 31 28 31 27 6 6 30 31 190
CDD 14 83 155 191 66 509
T>22 °C 11 24 31 31 20 117
ŞIRNAK

1994
HDD 420 409 328 101 62 29 262 530 2141
T≤15 °C 31 28 31 17 12 7 28 31 185
CDD 1 28 77 213 185 92 1 597
T>22 °C 1 11 25 31 31 28 2 129
ŞIRNAK

1993
HDD 527 486 384 213 108 33 319 368 2438
T≤15 °C 31 28 31 28 17 5 30 31 201
CDD 52 194 178 55 479
T>22 °C 16 31 31 22 100
ŞIRNAK

1992
HDD 579 537 440 206 88 18 285 495 2648
T≤15 °C 31 29 31 29 17 4 27 31 199
CDD 2 31 137 189 65 1 425
T>22 °C 3 15 31 31 18 1 99

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.