Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Cizre

2020
HDD 351 351
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Cizre

2019
HDD 332 242 210 68 0 85 234 1171
T≤15 °C 31 28 31 13 0 14 31 148
CDD 111 325 362 404 214 83 1499
T>22 °C 20 30 31 31 30 19 161
Cizre

2018
HDD 293 203 50 6 115 260 927
T≤15 °C 31 28 10 2 23 31 125
CDD 79 268 396 382 250 92 1467
T>22 °C 19 30 31 31 30 20 161
Cizre

2017
HDD 356 300 142 39 80 212 1129
T≤15 °C 31 28 23 8 12 29 131
CDD 1 72 269 435 407 269 16 1469
T>22 °C 2 22 30 31 31 30 11 157
Cizre

2016
HDD 382 198 158 13 135 342 1228
T≤15 °C 31 28 25 3 18 31 136
CDD 1 66 266 410 424 195 40 1402
T>22 °C 1 24 30 31 31 30 17 164
Cizre

2015
HDD 344 241 168 59 142 321 1275
T≤15 °C 31 28 27 12 26 31 155
CDD 1 75 245 425 389 268 52 1455
T>22 °C 2 16 30 31 31 30 19 159
Cizre

2014
HDD 307 231 103 21 7 161 249 1079
T≤15 °C 31 27 16 4 2 26 31 137
CDD 10 103 274 394 382 193 39 1395
T>22 °C 7 28 30 31 31 30 14 171
Cizre

2013
HDD 344 221 149 9 64 403 1190
T≤15 °C 31 28 22 2 15 31 129
CDD 8 75 263 380 366 180 22 1294
T>22 °C 4 24 30 31 31 30 10 160
Cizre

2012
HDD 368 304 279 3 78 274 1306
T≤15 °C 31 28 30 1 16 31 137
CDD 6 86 307 396 370 236 65 1466
T>22 °C 5 27 30 31 31 30 19 173
Cizre

2011
HDD 337 280 132 60 3 0 0 4 232 315 1363
T≤15 °C 31 28 20 13 1 0 0 1 30 31 155
CDD 50 261 399 371 191 1272
T>22 °C 13 30 31 31 29 134
Cizre

2010
HDD 252 229 107 18 12 0 0 32 57 203 910
T≤15 °C 0
CDD 81 170 413 425 278 1367
T>22 °C 0
Cizre

2009
HDD 320 187 155 15 0 0 0 130 249 1056
T≤15 °C 0
CDD 123 290 382 330 146 1271
T>22 °C 0
Cizre

2008
HDD 398 269 52 10 70 284 1083
T≤15 °C 0
CDD 63 120 348 417 432 234 1614
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.