Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
CİZRE

2024
HDD 269 220 169 658
T≤15 °C 31 29 27 87
CDD 27 70 367 464
T>22 °C 13 19 30 62
CİZRE

2023
HDD 300 274 72 38 84 207 975
T≤15 °C 31 27 16 6 12 31 123
CDD 71 270 431 439 267 19 1 1498
T>22 °C 23 30 31 31 30 17 1 163
CİZRE

2022
HDD 362 179 248 7 56 211 1063
T≤15 °C 31 25 29 2 12 31 130
CDD 7 76 314 425 424 280 92 1618
T>22 °C 8 18 29 31 31 30 20 167
CİZRE

2021
HDD 288 196 142 21 62 259 968
T≤15 °C 31 27 24 6 16 31 135
CDD 39 187 314 450 417 225 50 1 1683
T>22 °C 13 31 30 31 31 30 18 1 185
CİZRE

2020
HDD 349 298 107 30 85 254 1123
T≤15 °C 31 29 20 7 16 31 134
CDD 0 100 258 433 357 296 68 1 1513
T>22 °C 1 18 30 31 31 30 28 1 170
CİZRE

2019
HDD 332 241 212 70 86 232 1173
T≤15 °C 31 28 31 14 14 31 149
CDD 109 324 362 406 217 84 1502
T>22 °C 21 30 31 31 30 21 164
CİZRE

2018
HDD 290 204 56 3 119 258 930
T≤15 °C 31 28 11 1 24 31 126
CDD 78 267 396 382 255 92 1470
T>22 °C 19 30 31 31 30 20 161
CİZRE

2017
HDD 354 302 141 35 84 213 1129
T≤15 °C 31 28 23 7 13 29 131
CDD 0 71 267 436 407 272 17 1470
T>22 °C 1 21 30 31 31 30 12 156
CİZRE

2016
HDD 378 189 146 13 131 342 1199
T≤15 °C 31 27 26 3 17 31 135
CDD 1 66 265 411 424 197 40 1404
T>22 °C 1 23 30 31 31 30 16 162
CİZRE

2015
HDD 344 242 169 55 136 319 1265
T≤15 °C 31 28 27 11 24 31 152
CDD 2 78 244 423 391 268 52 1458
T>22 °C 2 18 30 31 31 30 18 160
CİZRE

2014
HDD 306 231 106 25 3 162 249 1082
T≤15 °C 31 27 18 5 1 27 31 140
CDD 9 100 273 392 388 196 40 1398
T>22 °C 5 27 30 31 31 30 15 169
CİZRE

2013
HDD 344 222 146 9 64 403 1188
T≤15 °C 31 28 22 2 15 31 129
CDD 6 73 263 381 367 182 21 1293
T>22 °C 4 22 30 31 31 30 11 159
CİZRE

2012
HDD 363 317 276 4 74 274 1308
T≤15 °C 31 29 30 1 15 31 137
CDD 6 87 313 405 387 235 68 1501
T>22 °C 4 29 30 31 31 30 19 174
CİZRE

2011
HDD 336 280 136 58 6 230 315 1361
T≤15 °C 31 28 21 13 2 30 31 156
CDD 1 46 261 396 372 192 16 1284
T>22 °C 1 16 30 31 31 29 9 147
CİZRE

2010
HDD 260 216 110 23 4 16 198 827
T≤15 °C 31 28 18 5 1 4 25 112
CDD 84 282 415 424 265 61 1531
T>22 °C 20 30 31 31 30 24 166
CİZRE

2009
HDD 329 190 160 15 112 241 1047
T≤15 °C 31 28 24 3 17 31 134
CDD 113 281 377 331 152 54 1308
T>22 °C 22 30 31 31 26 23 163
CİZRE

2008
HDD 408 275 57 10 72 291 1113
T≤15 °C 31 29 12 3 16 31 122
CDD 2 61 111 337 426 428 233 39 1637
T>22 °C 3 14 22 30 31 31 28 15 174
CİZRE

2007
HDD 386 236 141 64 110 299 1236
T≤15 °C 31 27 28 13 16 31 146
CDD 127 305 412 378 246 64 0 1532
T>22 °C 27 30 31 31 30 21 1 171
CİZRE

2006
HDD 351 233 56 21 3 193 345 1202
T≤15 °C 31 26 13 5 1 25 31 132
CDD 4 89 322 374 414 187 31 1421
T>22 °C 4 22 30 31 31 30 16 164
CİZRE

2005
HDD 340 299 150 19 9 3 134 182 1136
T≤15 °C 31 28 27 4 2 1 24 23 140
CDD 7 89 246 406 380 194 45 1367
T>22 °C 4 24 30 31 31 30 16 166
CİZRE

2004
HDD 281 290 93 19 141 347 1171
T≤15 °C 31 29 15 4 15 31 125
CDD 1 66 268 393 337 212 64 1341
T>22 °C 2 19 30 31 31 30 23 166
CİZRE

2003
HDD 301 287 226 18 14 114 252 1212
T≤15 °C 31 28 31 5 2 19 31 147
CDD 127 278 376 340 165 69 1355
T>22 °C 28 30 31 31 30 27 177
CİZRE

2002
HDD 376 220 109 53 62 355 1175
T≤15 °C 31 28 18 12 14 31 134
CDD 64 250 382 326 219 66 1307
T>22 °C 17 30 31 31 30 18 157
CİZRE

2001
HDD 302 248 53 7 9 155 280 1054
T≤15 °C 31 28 13 2 2 18 31 125
CDD 3 69 282 392 397 210 53 1406
T>22 °C 3 16 30 31 31 30 17 158
CİZRE

2000
HDD 377 292 206 17 84 284 1260
T≤15 °C 31 29 27 3 14 31 135
CDD 2 76 283 483 393 210 19 1466
T>22 °C 3 21 30 31 31 30 13 159
CİZRE

1999
HDD 287 207 122 20 111 248 995
T≤15 °C 31 27 21 5 21 31 136
CDD 8 145 284 384 395 193 56 1465
T>22 °C 5 31 30 31 31 30 13 171
CİZRE

1998
HDD 373 285 177 35 8 204 1082
T≤15 °C 31 28 28 7 2 30 126
CDD 11 78 316 426 377 195 50 1453
T>22 °C 6 18 30 31 31 30 20 166
CİZRE

1997
HDD 317 350 269 76 114 293 1419
T≤15 °C 31 28 31 10 24 31 155
CDD 5 97 265 355 283 136 37 1178
T>22 °C 4 25 30 31 31 28 12 161
CİZRE

1996
HDD 330 228 196 34 19 72 239 1118
T≤15 °C 31 29 29 8 5 18 31 151
CDD 2 113 254 429 351 171 36 1356
T>22 °C 1 29 30 31 31 28 10 160
CİZRE

1995
HDD 309 224 146 37 156 317 1189
T≤15 °C 31 28 29 8 21 31 148
CDD 0 112 247 324 344 190 13 1230
T>22 °C 1 21 30 31 31 30 6 150
CİZRE

1994
HDD 273 266 143 16 147 410 1255
T≤15 °C 31 28 23 3 25 31 141
CDD 11 103 259 387 336 231 50 1377
T>22 °C 5 15 30 31 31 30 18 160
CİZRE

1993
HDD 406 344 204 48 16 10 194 247 1469
T≤15 °C 31 28 25 13 4 3 27 31 162
CDD 26 203 368 331 180 34 1142
T>22 °C 10 30 31 31 30 22 154
CİZRE

1992
HDD 478 391 256 44 3 170 375 1717
T≤15 °C 31 29 29 10 1 21 31 152
CDD 31 173 304 341 172 35 1056
T>22 °C 12 30 31 31 27 19 150

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.