Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BARTIN

2020
HDD 434 434
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
BARTIN

2019
HDD 387 338 330 203 33 17 61 207 355 1931
T≤15 °C 31 28 31 25 7 4 15 30 31 202
CDD 4 19 18 24 0 65
T>22 °C 2 17 16 16 0 51
BARTIN

2018
HDD 380 298 237 136 25 8 71 230 373 1758
T≤15 °C 31 28 28 22 6 2 13 29 31 190
CDD 0 15 41 46 8 0 110
T>22 °C 1 12 24 26 5 0 68
BARTIN

2017
HDD 471 376 299 217 73 6 157 266 335 2200
T≤15 °C 31 28 31 26 17 2 27 30 31 223
CDD 8 32 54 13 107
T>22 °C 5 19 21 9 54
BARTIN

2016
HDD 478 270 260 125 55 25 130 298 495 2136
T≤15 °C 31 28 28 22 13 6 20 29 31 208
CDD 35 35 64 0 134
T>22 °C 14 23 22 1 60
BARTIN

2015
HDD 422 335 308 253 46 80 239 436 2119
T≤15 °C 30 27 30 27 10 14 30 31 199
CDD 3 1 26 55 9 94
T>22 °C 1 1 14 23 9 48
BARTIN

2014
HDD 369 320 286 150 35 23 81 247 317 1828
T≤15 °C 31 28 31 25 8 6 16 30 31 206
CDD 1 3 36 50 7 97
T>22 °C 1 5 23 29 6 64
BARTIN

2013
HDD 401 289 271 154 10 11 195 247 493 2071
T≤15 °C 31 28 28 21 3 3 28 30 31 203
CDD 2 12 24 31 0 69
T>22 °C 1 8 19 26 1 55
BARTIN

2012
HDD 475 476 403 108 19 3 34 202 335 2055
T≤15 °C 31 29 31 18 5 1 8 28 31 182
CDD 23 70 31 1 125
T>22 °C 15 28 16 1 60
BARTIN

2011
HDD 431 381 352 270 82 3 0 176 394 380 2469
T≤15 °C 31 28 31 30 14 1 0 25 30 31 221
CDD 0 3 56 10 0 69
T>22 °C 0 4 22 10 0 36
BARTIN

2010
HDD 388 272 319 173 41 0 0 143 156 307 1799
T≤15 °C 0
CDD 1 16 64 113 1 195
T>22 °C 0
BARTIN

2009
HDD 396 328 338 229 72 20 38 260 312 1993
T≤15 °C 0
CDD 0 15 38 10 0 63
T>22 °C 0
BARTIN

2008
HDD 511 415 244 115 85 105 228 342 2045
T≤15 °C 0
CDD 1 7 21 52 6 87
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.