Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
BARTIN

2023
HDD 337 351 270 159 74 51 1242
T≤15 °C 31 28 31 26 15 13 144
CDD 2 39 73 9 123
T>22 °C 2 22 31 6 61
BARTIN

2022
HDD 426 329 418 142 66 17 104 191 292 1985
T≤15 °C 31 28 31 21 13 4 20 27 29 204
CDD 5 6 23 95 13 142
T>22 °C 2 9 21 31 5 68
BARTIN

2021
HDD 349 309 338 175 21 7 15 126 205 323 1868
T≤15 °C 30 26 31 25 4 2 4 23 26 30 201
CDD 0 25 99 81 3 208
T>22 °C 1 12 30 28 2 73
BARTIN

2020
HDD 433 331 272 225 76 4 266 277 1884
T≤15 °C 31 29 31 29 15 1 30 31 197
CDD 1 2 53 37 12 105
T>22 °C 2 5 30 23 9 69
BARTIN

2019
HDD 389 335 331 211 38 16 57 207 351 1935
T≤15 °C 31 28 31 27 9 4 14 30 30 204
CDD 4 18 18 24 64
T>22 °C 2 17 15 18 52
BARTIN

2018
HDD 378 298 243 132 24 7 69 232 371 1754
T≤15 °C 31 28 30 21 6 2 12 30 31 191
CDD 15 40 48 7 110
T>22 °C 14 22 27 5 68
BARTIN

2017
HDD 471 378 299 220 64 4 150 266 334 2186
T≤15 °C 31 28 31 27 15 1 27 30 31 221
CDD 6 39 54 14 113
T>22 °C 5 21 22 10 58
BARTIN

2016
HDD 480 272 259 116 51 27 122 295 495 2117
T≤15 °C 31 28 28 20 12 7 18 28 31 203
CDD 33 34 63 130
T>22 °C 13 23 24 60
BARTIN

2015
HDD 428 330 308 254 42 68 238 434 2102
T≤15 °C 31 26 30 28 9 11 30 31 196
CDD 0 25 56 8 89
T>22 °C 2 15 25 11 53
BARTIN

2014
HDD 368 319 282 153 38 16 84 245 316 1821
T≤15 °C 31 28 31 25 9 4 17 30 31 206
CDD 0 2 44 48 7 101
T>22 °C 1 3 23 27 6 60
BARTIN

2013
HDD 402 286 265 154 17 11 191 244 494 2064
T≤15 °C 31 27 28 22 5 3 27 30 31 204
CDD 1 13 23 31 68
T>22 °C 3 9 19 27 58
BARTIN

2012
HDD 473 476 405 103 18 3 37 200 341 2056
T≤15 °C 31 29 31 18 5 1 9 27 31 182
CDD 22 73 32 127
T>22 °C 14 28 16 58
BARTIN

2011
HDD 431 382 353 270 85 173 393 381 2468
T≤15 °C 31 28 31 30 15 25 30 31 221
CDD 3 55 10 68
T>22 °C 4 22 10 36
BARTIN

2010
HDD 388 271 320 170 41 136 154 302 1782
T≤15 °C 31 28 31 26 8 22 26 28 200
CDD 0 16 63 114 1 194
T>22 °C 1 11 29 29 2 72
BARTIN

2009
HDD 397 327 342 229 68 18 37 258 312 1988
T≤15 °C 31 28 30 30 15 4 9 30 31 208
CDD 0 15 38 10 63
T>22 °C 1 7 23 7 38
BARTIN

2008
HDD 510 418 243 117 83 9 98 222 361 2061
T≤15 °C 31 29 30 20 14 2 22 28 31 207
CDD 1 6 19 53 5 84
T>22 °C 2 7 13 27 3 52
BARTIN

2007
HDD 390 351 303 262 36 4 77 286 403 2112
T≤15 °C 31 28 29 30 8 1 14 30 31 202
CDD 3 25 50 56 19 153
T>22 °C 2 11 22 29 7 71
BARTIN

2006
HDD 470 402 296 195 93 63 310 410 2239
T≤15 °C 31 28 29 27 16 13 30 31 205
CDD 1 11 13 71 96
T>22 °C 1 8 11 28 48
BARTIN

2005
HDD 376 336 361 189 70 153 271 363 2119
T≤15 °C 31 27 31 23 14 24 30 31 211
CDD 23 42 65
T>22 °C 22 25 47
BARTIN

2004
HDD 444 437 319 201 80 4 22 90 268 380 2245
T≤15 °C 31 29 29 24 17 1 5 19 28 31 214
CDD 14 12 0 26
T>22 °C 7 13 1 21
BARTIN

2003
HDD 360 420 449 253 28 7 106 263 404 2290
T≤15 °C 31 28 31 29 6 2 15 27 31 200
CDD 3 17 17 4 41
T>22 °C 5 14 19 2 40
BARTIN

2002
HDD 473 314 279 244 81 3 11 79 228 461 2173
T≤15 °C 31 28 30 29 19 1 3 15 27 31 214
CDD 11 70 18 99
T>22 °C 9 27 12 48
BARTIN

2001
HDD 374 348 203 165 75 4 3 119 257 429 1977
T≤15 °C 31 28 28 26 16 1 1 17 29 31 208
CDD 3 73 61 0 137
T>22 °C 4 26 26 1 57
BARTIN

2000
HDD 512 401 380 118 102 14 17 125 221 377 2267
T≤15 °C 31 29 30 19 18 3 4 18 28 31 211
CDD 42 17 59
T>22 °C 18 18 36
BARTIN

1999
HDD 414 354 328 156 68 133 295 334 2082
T≤15 °C 31 28 31 25 11 22 30 31 209
CDD 7 47 50 104
T>22 °C 10 25 22 57
BARTIN

1998
HDD 410 392 399 148 59 90 237 381 2116
T≤15 °C 30 28 31 23 14 18 28 31 203
CDD 0 7 34 43 7 91
T>22 °C 1 5 19 18 3 46
BARTIN

1997
HDD 403 446 427 273 65 8 71 146 269 364 2472
T≤15 °C 31 28 31 28 12 2 15 23 30 30 230
CDD 3 6 19 1 29
T>22 °C 2 5 12 2 21
BARTIN

1996
HDD 436 356 403 239 10 8 35 146 263 297 2193
T≤15 °C 31 29 31 27 3 2 9 24 30 30 216
CDD 2 31 10 1 44
T>22 °C 2 16 9 1 28
BARTIN

1995
HDD 413 334 308 215 73 8 185 357 391 2284
T≤15 °C 31 28 31 28 12 2 30 30 31 223
CDD 4 6 3 10 23
T>22 °C 3 7 6 10 26
BARTIN

1994
HDD 372 367 326 133 77 7 68 313 431 2094
T≤15 °C 31 28 31 22 14 2 14 30 31 203
CDD 3 2 19 31 4 1 60
T>22 °C 3 2 18 17 5 2 47
BARTIN

1993
HDD 541 450 348 251 81 21 57 337 343 2429
T≤15 °C 31 28 28 29 15 5 9 27 31 203
CDD 1 7 4 15 27
T>22 °C 1 6 4 17 28
BARTIN

1992
HDD 515 502 372 195 137 53 65 316 459 2614
T≤15 °C 31 29 30 27 22 12 13 29 31 224
CDD 7 1 14 2 24
T>22 °C 5 2 15 1 23

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.