Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
ARDAHAN

2023
HDD 901 764 460 363 262 134 59 9 137 324 3413
T≤15 °C 31 28 31 30 31 28 11 3 22 31 246
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
ARDAHAN

2022
HDD 872 666 716 357 306 81 43 132 300 467 671 4611
T≤15 °C 31 28 31 30 31 17 8 20 29 30 31 286
CDD 1 1
T>22 °C 1 1
ARDAHAN

2021
HDD 799 619 631 297 172 75 6 12 174 376 495 849 4505
T≤15 °C 31 28 31 30 25 12 2 3 26 31 30 31 280
CDD 0 0
T>22 °C 1 1
ARDAHAN

2020
HDD 751 683 485 415 244 79 6 51 70 276 510 737 4307
T≤15 °C 31 29 31 30 28 19 2 12 14 31 30 31 288
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2019
HDD 851 719 643 419 190 31 40 19 190 283 544 648 4577
T≤15 °C 31 28 31 30 27 7 9 5 30 31 30 31 290
CDD 1 1
T>22 °C 2 2
ARDAHAN

2018
HDD 764 645 466 345 207 107 3 15 136 318 503 678 4187
T≤15 °C 31 28 31 30 31 22 1 4 22 31 30 31 292
CDD 0 0
T>22 °C 2 2
ARDAHAN

2017
HDD 978 836 608 395 252 114 11 3 58 372 518 751 4896
T≤15 °C 31 28 31 30 31 20 3 1 9 31 30 31 276
CDD 0 4 4
T>22 °C 1 5 6
ARDAHAN

2016
HDD 801 625 533 346 258 128 37 227 357 676 897 4885
T≤15 °C 31 29 31 30 31 20 9 30 31 30 31 303
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2015
HDD 880 758 595 418 231 94 23 39 68 320 548 775 4749
T≤15 °C 31 28 31 30 31 21 5 8 15 31 30 31 292
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2014
HDD 800 744 507 336 220 122 12 7 141 337 572 673 4471
T≤15 °C 31 28 31 30 30 24 3 2 19 31 30 31 290
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2013
HDD 868 725 604 360 216 132 52 42 182 403 461 893 4938
T≤15 °C 31 28 31 30 29 21 11 10 25 31 30 31 308
CDD 7 7
T>22 °C 2 2
ARDAHAN

2012
HDD 795 904 738 337 228 65 50 23 131 291 443 732 4737
T≤15 °C 31 29 31 30 30 14 9 5 27 31 30 31 298
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2011
HDD 767 697 601 399 266 124 25 58 197 384 664 829 5011
T≤15 °C 31 28 31 30 30 21 7 13 28 31 30 31 311
CDD 0 0 0
T>22 °C 2 1 3
ARDAHAN

2010
HDD 697 587 514 402 265 69 20 11 83 297 483 622 4050
T≤15 °C 31 28 31 30 31 16 6 3 19 31 30 31 287
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2009
HDD 874 659 636 460 296 138 54 132 220 317 498 653 4937
T≤15 °C 31 28 31 30 31 23 11 23 28 31 30 31 328
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2008
HDD 1122 947 517 281 329 177 53 125 338 513 824 5226
T≤15 °C 31 29 31 25 30 28 10 21 31 30 31 297
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2007
HDD 941 820 643 504 197 120 62 42 114 302 629 857 5231
T≤15 °C 31 28 31 30 28 22 12 10 19 31 30 31 303
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2006
HDD 930 712 592 379 247 37 53 3 180 306 595 941 4975
T≤15 °C 31 28 31 30 30 10 13 1 26 31 30 31 292
CDD 3 3
T>22 °C 3 3
ARDAHAN

2005
HDD 993 870 659 389 267 180 9 35 198 382 536 748 5266
T≤15 °C 31 28 31 30 31 29 3 8 30 31 30 31 313
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2004
HDD 898 719 592 433 286 160 69 25 178 328 557 961 5206
T≤15 °C 31 29 31 30 31 27 15 7 27 31 30 31 320
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2003
HDD 856 720 762 432 239 172 48 37 196 296 564 823 5145
T≤15 °C 31 28 31 30 31 27 11 10 25 31 30 31 316
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2002
HDD 954 740 618 448 309 159 43 75 135 313 498 891 5183
T≤15 °C 31 28 31 30 31 25 9 17 24 31 30 31 318
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2001
HDD 956 717 472 349 307 119 33 27 144 389 568 721 4802
T≤15 °C 31 28 31 30 31 19 9 5 26 31 30 31 302
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

2000
HDD 947 885 824 367 299 168 7 41 159 377 510 734 5318
T≤15 °C 31 29 31 30 31 24 2 8 26 31 30 31 304
CDD 7 1 8
T>22 °C 6 1 7
ARDAHAN

1999
HDD 890 699 634 404 289 144 25 21 182 363 551 837 5039
T≤15 °C 31 28 31 30 31 25 6 4 24 31 30 31 302
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

1998
HDD 873 812 637 361 225 65 40 25 149 301 451 668 4607
T≤15 °C 31 28 31 30 31 12 9 6 23 31 30 31 293
CDD 2 2
T>22 °C 1 1
ARDAHAN

1997
HDD 706 730 786 471 233 147 106 19 228 316 524 741 5007
T≤15 °C 31 28 31 30 30 26 19 5 27 31 30 31 319
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

1996
HDD 819 806 622 421 212 187 19 23 204 368 547 585 4813
T≤15 °C 31 29 31 30 31 24 5 6 28 31 30 31 307
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

1995
HDD 858 772 658 386 204 118 49 29 139 394 530 799 4936
T≤15 °C 31 28 31 30 27 22 12 7 18 31 30 31 298
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

1994
HDD 904 841 665 309 233 153 28 46 88 302 542 896 5007
T≤15 °C 31 28 31 30 24 23 7 12 17 31 30 31 295
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

1993
HDD 898 841 775 456 292 178 56 38 165 363 662 843 5567
T≤15 °C 31 28 31 30 31 27 10 9 24 31 30 31 313
CDD 0
T>22 °C 0
ARDAHAN

1992
HDD 1046 929 831 517 352 205 107 56 189 325 563 843 5963
T≤15 °C 31 29 31 30 31 29 19 12 22 31 30 31 326
CDD 0
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.