Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
IĞDIR

2020
HDD 562 467 224 177 35 1465
T≤15 °C 31 29 30 25 8 123
CDD 11 60 148 74 293
T>22 °C 7 26 31 27 91
IĞDIR

2019
HDD 542 401 345 164 5 79 412 457 2405
T≤15 °C 31 28 31 25 1 16 30 31 193
CDD 9 111 170 152 7 0 449
T>22 °C 10 27 29 31 7 0 104
IĞDIR

2018
HDD 480 327 170 95 7 95 330 442 1946
T≤15 °C 31 28 23 17 2 16 30 31 178
CDD 0 64 224 134 35 0 457
T>22 °C 1 19 31 31 20 1 103
IĞDIR

2017
HDD 834 688 346 125 4 145 332 498 2972
T≤15 °C 31 28 31 21 1 24 30 31 197
CDD 4 80 186 177 64 511
T>22 °C 4 24 31 30 22 111
IĞDIR

2016
HDD 597 382 271 99 4 12 158 432 679 2634
T≤15 °C 31 29 31 18 1 3 20 30 31 194
CDD 1 3 51 123 163 26 367
T>22 °C 1 2 17 30 31 13 94
IĞDIR

2015
HDD 527 384 297 122 24 93 348 569 2364
T≤15 °C 31 28 31 20 7 18 30 31 196
CDD 4 93 199 162 50 508
T>22 °C 5 27 31 25 21 109
IĞDIR

2014
HDD 703 446 245 83 3 110 372 453 2415
T≤15 °C 31 28 31 13 1 19 30 31 184
CDD 4 65 163 177 58 467
T>22 °C 4 19 31 31 16 101
IĞDIR

2013
HDD 626 385 274 89 7 4 173 303 784 2645
T≤15 °C 31 28 30 16 2 1 25 30 31 194
CDD 1 53 136 101 24 1 316
T>22 °C 2 20 31 30 11 1 95
IĞDIR

2012
HDD 553 564 446 58 77 288 515 2501
T≤15 °C 31 27 31 12 17 30 31 179
CDD 4 77 124 165 11 381
T>22 °C 2 28 28 31 12 101
IĞDIR

2011
HDD 577 479 318 128 25 0 0 141 453 613 2734
T≤15 °C 31 28 31 23 6 0 0 21 30 31 201
CDD 3 53 179 124 20 379
T>22 °C 1 16 31 28 14 90
IĞDIR

2010
HDD 483 365 230 159 44 0 0 68 347 466 2162
T≤15 °C 0
CDD 1 89 195 153 54 492
T>22 °C 0
IĞDIR

2009
HDD 737 387 330 166 27 20 59 309 440 2475
T≤15 °C 0
CDD 8 35 116 58 13 230
T>22 °C 0
IĞDIR

2008
HDD 862 572 178 61 48 91 337 537 2686
T≤15 °C 0
CDD 9 7 47 165 145 31 404
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.