Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
YALOVA

2020
HDD 345 345
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
YALOVA

2019
HDD 319 303 250 165 9 0 70 241 1357
T≤15 °C 31 28 30 25 2 0 15 28 159
CDD 7 51 53 67 10 1 189
T>22 °C 6 26 25 28 9 1 95
YALOVA

2018
HDD 295 235 180 98 6 3 14 128 318 1277
T≤15 °C 31 26 26 20 2 1 3 21 31 161
CDD 3 35 116 120 26 0 300
T>22 °C 4 22 31 31 14 0 102
YALOVA

2017
HDD 427 281 269 165 3 80 163 213 1601
T≤15 °C 31 27 31 24 1 19 27 26 186
CDD 36 85 89 28 238
T>22 °C 16 31 28 15 90
YALOVA

2016
HDD 342 199 216 58 21 57 183 407 1483
T≤15 °C 29 24 28 12 6 11 22 31 163
CDD 9 63 96 106 28 0 2 304
T>22 °C 4 20 31 30 17 1 1 104
YALOVA

2015
HDD 326 281 284 192 5 38 119 327 1572
T≤15 °C 29 27 31 25 1 8 22 31 174
CDD 0 9 88 115 39 0 251
T>22 °C 1 8 31 31 26 1 98
YALOVA

2014
HDD 265 255 233 100 21 35 176 240 1325
T≤15 °C 30 28 31 19 5 7 26 31 177
CDD 4 36 100 112 25 1 278
T>22 °C 3 18 30 31 16 2 100
YALOVA

2013
HDD 317 266 227 124 4 124 144 360 1566
T≤15 °C 30 27 26 18 1 23 23 31 179
CDD 11 28 60 93 3 195
T>22 °C 7 16 27 31 2 83
YALOVA

2012
HDD 416 407 332 82 14 3 128 293 1675
T≤15 °C 31 29 31 13 4 1 23 28 160
CDD 42 106 85 14 1 248
T>22 °C 24 31 27 10 1 93
YALOVA

2011
HDD 354 332 309 233 70 0 0 112 302 284 1996
T≤15 °C 31 28 30 30 13 0 0 18 30 30 210
CDD 0 8 105 44 8 165
T>22 °C 0 8 30 27 11 76
YALOVA

2010
HDD 306 239 272 132 21 0 0 79 84 231 1364
T≤15 °C 0
CDD 9 27 98 145 9 288
T>22 °C 0
YALOVA

2009
HDD 312 287 276 188 24 0 14 164 206 1471
T≤15 °C 0
CDD 1 27 89 49 4 170
T>22 °C 0
YALOVA

2008
HDD 409 315 179 82 44 12 134 256 1431
T≤15 °C 0
CDD 2 5 42 61 95 18 223
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.