Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
KİLİS

2020
HDD 353 353
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
KİLİS

2019
HDD 377 282 221 118 3 79 278 1358
T≤15 °C 31 28 30 19 1 15 31 155
CDD 98 157 187 215 122 49 828
T>22 °C 18 30 31 31 30 16 156
KİLİS

2018
HDD 307 214 93 13 13 152 293 1085
T≤15 °C 31 28 20 3 3 25 31 141
CDD 3 63 102 195 213 156 37 769
T>22 °C 5 18 29 31 31 30 18 162
KİLİS

2017
HDD 405 280 173 52 3 108 240 1261
T≤15 °C 31 27 26 10 1 16 31 142
CDD 5 20 133 270 207 160 1 796
T>22 °C 4 13 27 31 31 30 2 138
KİLİS

2016
HDD 415 182 153 8 8 147 401 1314
T≤15 °C 31 23 25 2 2 20 31 134
CDD 7 20 155 223 229 83 15 732
T>22 °C 5 10 27 31 31 23 9 136
KİLİS

2015
HDD 380 302 206 105 95 284 1372
T≤15 °C 31 28 28 17 20 31 155
CDD 0 29 60 208 217 185 21 720
T>22 °C 1 13 26 31 31 30 13 145
KİLİS

2014
HDD 300 218 126 33 11 161 265 1114
T≤15 °C 31 26 19 7 3 26 31 143
CDD 3 26 122 195 218 67 11 642
T>22 °C 2 12 25 31 31 25 6 132
KİLİS

2013
HDD 376 254 188 58 3 7 68 372 1326
T≤15 °C 31 28 25 10 1 2 14 31 142
CDD 9 56 108 196 210 72 6 657
T>22 °C 4 19 28 31 31 22 5 140
KİLİS

2012
HDD 381 349 301 33 11 110 312 1497
T≤15 °C 29 28 31 7 3 20 31 149
CDD 5 4 177 235 208 130 28 787
T>22 °C 2 5 28 31 31 30 11 138
KİLİS

2011
HDD 342 293 190 107 16 0 0 15 267 335 1565
T≤15 °C 31 28 25 20 4 0 0 4 30 31 173
CDD 9 95 212 201 115 632
T>22 °C 5 28 31 31 28 123
KİLİS

2010
HDD 290 255 134 53 0 0 0 16 23 235 1006
T≤15 °C 0
CDD 42 108 219 299 121 789
T>22 °C 0
KİLİS

2009
HDD 345 265 237 50 11 0 3 147 244 1302
T≤15 °C 0
CDD 48 178 230 241 100 797
T>22 °C 0
KİLİS

2008
HDD 434 317 122 46 15 7 108 292 1341
T≤15 °C 0
CDD 26 35 146 209 226 98 740
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.