Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
OSMANİYE

2020
HDD 288 288
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
OSMANİYE

2019
HDD 271 194 154 65 0 43 202 929
T≤15 °C 31 28 26 13 0 10 30 138
CDD 3 71 121 161 203 121 52 1 733
T>22 °C 3 18 30 31 31 29 23 2 167
OSMANİYE

2018
HDD 249 142 47 5 11 54 187 695
T≤15 °C 31 26 12 1 3 11 28 112
CDD 4 61 95 182 205 145 42 1 735
T>22 °C 3 20 28 31 31 30 22 1 166
OSMANİYE

2017
HDD 326 230 88 24 78 187 933
T≤15 °C 31 26 15 6 15 30 123
CDD 3 7 93 220 222 146 1 692
T>22 °C 3 6 27 31 31 30 2 130
OSMANİYE

2016
HDD 315 126 83 7 3 110 307 951
T≤15 °C 31 19 17 2 1 18 31 119
CDD 5 11 120 199 219 91 20 665
T>22 °C 3 7 29 31 31 24 14 139
OSMANİYE

2015
HDD 289 197 116 50 44 231 927
T≤15 °C 30 27 21 10 10 31 129
CDD 1 25 65 180 217 169 34 691
T>22 °C 2 11 30 31 31 30 19 154
OSMANİYE

2014
HDD 185 167 75 7 4 101 147 686
T≤15 °C 31 24 13 2 1 18 24 113
CDD 1 7 16 84 163 200 101 9 581
T>22 °C 1 3 10 25 31 31 26 8 135
OSMANİYE

2013
HDD 267 149 89 23 9 17 261 815
T≤15 °C 31 25 17 6 3 3 30 115
CDD 4 12 51 91 170 190 84 2 604
T>22 °C 2 5 24 28 31 31 29 1 151
OSMANİYE

2012
HDD 313 286 214 8 46 231 1098
T≤15 °C 31 29 29 2 10 31 132
CDD 3 10 134 209 207 151 28 742
T>22 °C 4 6 28 31 31 30 12 142
OSMANİYE

2011
HDD 262 214 157 50 0 0 0 10 197 270 1160
T≤15 °C 31 27 26 12 0 0 0 3 29 31 159
CDD 8 72 182 199 122 583
T>22 °C 4 27 31 31 30 123
OSMANİYE

2010
HDD 221 185 103 27 3 0 0 3 29 176 747
T≤15 °C 0
CDD 17 92 168 239 147 663
T>22 °C 0
OSMANİYE

2009
HDD 301 228 202 36 0 0 0 131 180 1078
T≤15 °C 0
CDD 16 137 179 189 70 591
T>22 °C 0
OSMANİYE

2008
HDD 406 268 101 39 4 3 73 301 1195
T≤15 °C 0
CDD 1 12 128 189 204 106 640
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.