Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
OSMANİYE

2023
HDD 220 248 78 35 581
T≤15 °C 31 25 17 8 81
CDD 1 23 92 219 249 154 27 765
T>22 °C 1 14 30 31 31 30 19 156
OSMANİYE

2022
HDD 299 182 258 13 19 151 922
T≤15 °C 30 27 29 3 4 27 120
CDD 9 28 103 195 214 122 29 700
T>22 °C 5 10 30 31 31 27 15 149
OSMANİYE

2021
HDD 211 154 151 51 39 195 801
T≤15 °C 28 22 28 9 10 26 123
CDD 10 35 92 220 229 114 21 721
T>22 °C 8 23 30 31 31 28 15 166
OSMANİYE

2020
HDD 288 242 97 24 56 154 861
T≤15 °C 31 29 16 6 11 24 117
CDD 60 70 209 201 195 87 822
T>22 °C 12 27 31 31 30 31 162
OSMANİYE

2019
HDD 273 193 155 65 44 200 930
T≤15 °C 31 28 26 13 10 30 138
CDD 2 69 121 159 203 123 52 2 731
T>22 °C 3 17 30 31 31 29 22 1 164
OSMANİYE

2018
HDD 247 139 40 4 5 61 188 684
T≤15 °C 31 25 10 1 1 13 29 110
CDD 4 60 94 181 205 147 43 734
T>22 °C 2 21 28 31 31 30 22 165
OSMANİYE

2017
HDD 324 236 93 20 75 180 928
T≤15 °C 31 27 17 5 14 28 122
CDD 2 8 90 219 222 149 1 0 691
T>22 °C 3 7 28 31 31 30 3 1 134
OSMANİYE

2016
HDD 316 125 79 3 106 305 934
T≤15 °C 31 19 16 1 17 31 115
CDD 4 9 119 199 220 93 20 664
T>22 °C 3 9 29 31 31 24 15 142
OSMANİYE

2015
HDD 289 198 115 54 43 230 929
T≤15 °C 30 27 21 12 10 31 131
CDD 1 31 65 180 219 170 34 700
T>22 °C 2 12 30 31 31 30 19 155
OSMANİYE

2014
HDD 187 166 74 12 4 93 142 678
T≤15 °C 30 24 13 3 1 16 22 109
CDD 6 13 83 163 201 103 8 577
T>22 °C 3 7 25 31 31 27 7 131
OSMANİYE

2013
HDD 268 152 114 21 6 15 260 836
T≤15 °C 31 26 19 6 2 3 31 118
CDD 1 13 51 93 171 188 84 3 1 605
T>22 °C 1 5 24 29 31 31 30 1 1 153
OSMANİYE

2012
HDD 304 285 217 8 40 229 1083
T≤15 °C 31 29 29 2 9 31 131
CDD 5 12 127 213 212 143 28 5 745
T>22 °C 3 7 29 31 31 30 13 5 149
OSMANİYE

2011
HDD 260 215 158 44 3 7 196 272 1155
T≤15 °C 31 27 26 10 1 2 29 31 157
CDD 8 72 181 199 122 10 592
T>22 °C 10 26 31 31 30 5 133
OSMANİYE

2010
HDD 205 174 79 22 3 172 655
T≤15 °C 27 25 14 5 1 28 100
CDD 18 92 173 239 160 13 695
T>22 °C 12 29 31 31 30 10 143
OSMANİYE

2009
HDD 303 221 200 36 112 163 1035
T≤15 °C 31 27 28 9 21 30 146
CDD 14 121 166 181 70 33 585
T>22 °C 9 29 31 31 21 23 144
OSMANİYE

2008
HDD 401 267 78 31 63 300 1140
T≤15 °C 31 29 16 6 14 31 127
CDD 1 4 11 101 181 200 99 12 609
T>22 °C 1 3 7 30 31 31 25 7 135
OSMANİYE

2007
HDD 318 201 153 76 113 294 1155
T≤15 °C 31 27 28 17 19 31 153
CDD 29 108 195 197 103 35 667
T>22 °C 13 29 31 31 30 15 149
OSMANİYE

2006
HDD 307 225 145 22 3 159 306 1167
T≤15 °C 31 28 26 6 1 25 31 148
CDD 3 36 96 158 214 96 16 619
T>22 °C 1 10 29 31 31 24 14 140
OSMANİYE

2005
HDD 248 221 168 40 11 30 151 217 1086
T≤15 °C 31 25 27 6 3 6 29 30 157
CDD 5 12 51 153 179 69 1 470
T>22 °C 2 8 26 31 31 26 1 125
OSMANİYE

2004
HDD 291 259 142 33 93 274 1092
T≤15 °C 31 29 20 7 12 31 130
CDD 1 4 7 147 193 205 93 34 1 685
T>22 °C 1 1 10 30 31 31 29 18 1 152
OSMANİYE

2003
HDD 225 285 221 34 18 110 237 1130
T≤15 °C 29 28 31 9 3 19 31 150
CDD 64 100 192 233 94 26 709
T>22 °C 25 27 31 31 29 18 161
OSMANİYE

2002
HDD 354 175 116 71 4 3 102 348 1173
T≤15 °C 31 27 20 17 1 1 20 31 148
CDD 3 76 161 134 64 14 452
T>22 °C 2 24 31 31 25 9 122
OSMANİYE

2001
HDD 261 229 58 22 4 14 143 266 997
T≤15 °C 31 28 16 6 1 4 16 31 133
CDD 3 27 102 178 196 114 26 646
T>22 °C 2 12 27 31 31 30 14 147
OSMANİYE

2000
HDD 355 277 219 25 24 71 251 1222
T≤15 °C 31 29 30 4 5 16 31 146
CDD 4 6 101 209 185 99 8 612
T>22 °C 1 4 30 31 31 27 5 129
OSMANİYE

1999
HDD 227 193 136 40 92 200 888
T≤15 °C 31 28 25 9 15 29 137
CDD 2 48 95 175 199 91 30 640
T>22 °C 1 20 30 31 31 30 9 152
OSMANİYE

1998
HDD 306 242 189 28 7 210 982
T≤15 °C 31 28 29 7 2 31 128
CDD 12 25 113 201 250 126 19 746
T>22 °C 6 10 30 31 31 29 15 152
OSMANİYE

1997
HDD 272 307 261 104 3 4 55 232 1238
T≤15 °C 31 28 31 16 1 1 14 30 152
CDD 10 26 80 215 155 79 22 587
T>22 °C 3 18 28 31 31 26 10 147
OSMANİYE

1996
HDD 261 189 183 79 19 69 174 974
T≤15 °C 31 28 28 18 5 19 28 157
CDD 1 37 125 223 207 67 15 675
T>22 °C 1 21 28 31 31 30 12 154
OSMANİYE

1995
HDD 245 172 125 55 13 155 255 1020
T≤15 °C 31 28 22 11 3 19 31 145
CDD 71 110 163 212 103 6 665
T>22 °C 13 29 31 31 29 6 139
OSMANİYE

1994
HDD 213 236 151 4 8 108 277 997
T≤15 °C 31 28 27 1 2 18 31 138
CDD 13 62 118 171 209 202 84 4 863
T>22 °C 6 16 30 31 31 30 21 2 167
OSMANİYE

1993
HDD 320 284 176 39 161 232 1212
T≤15 °C 31 27 25 9 22 31 145
CDD 0 12 105 192 225 126 52 712
T>22 °C 1 6 29 31 31 29 26 153
OSMANİYE

1992
HDD 371 360 222 32 4 153 324 1466
T≤15 °C 31 29 28 8 1 22 31 150
CDD 1 18 61 127 196 104 11 2 520
T>22 °C 1 7 25 31 31 23 8 2 128

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.