Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
DÜZCE

2020
HDD 424 299 235 183 1141
T≤15 °C 31 27 27 25 110
CDD 0
T>22 °C 0
DÜZCE

2019
HDD 347 255 290 184 33 10 29 148 333 1629
T≤15 °C 29 28 31 24 7 2 8 25 30 184
CDD 10 23 34 38 3 0 108
T>22 °C 7 15 20 20 6 0 68
DÜZCE

2018
HDD 375 270 196 73 8 3 54 188 376 1543
T≤15 °C 31 27 28 14 2 1 9 27 31 170
CDD 3 30 59 72 14 0 178
T>22 °C 4 18 29 31 5 0 87
DÜZCE

2017
HDD 477 338 266 186 27 134 250 307 1985
T≤15 °C 31 28 31 25 7 27 30 27 206
CDD 1 23 58 62 19 163
T>22 °C 1 12 25 23 13 74
DÜZCE

2016
HDD 465 256 242 91 52 28 112 284 525 2055
T≤15 °C 31 26 27 17 12 7 18 27 31 196
CDD 3 42 47 73 5 0 170
T>22 °C 4 17 22 24 6 1 74
DÜZCE

2015
HDD 460 326 300 224 30 67 197 449 2053
T≤15 °C 30 27 30 25 8 12 26 31 189
CDD 1 1 43 70 23 138
T>22 °C 1 2 16 23 17 59
DÜZCE

2014
HDD 360 295 264 129 29 18 69 247 312 1723
T≤15 °C 31 28 31 24 7 5 14 30 30 200
CDD 3 13 50 59 8 133
T>22 °C 3 9 26 26 6 70
DÜZCE

2013
HDD 379 264 244 133 4 176 214 536 1950
T≤15 °C 31 26 28 19 1 25 28 31 189
CDD 0 8 26 34 51 2 121
T>22 °C 1 5 11 22 30 1 70
DÜZCE

2012
HDD 464 477 381 78 3 32 196 333 1964
T≤15 °C 31 29 31 11 1 9 26 28 166
CDD 1 36 87 46 6 176
T>22 °C 1 18 28 21 7 75
DÜZCE

2011
HDD 409 352 319 236 57 3 0 161 390 391 2318
T≤15 °C 31 28 31 30 9 1 0 22 30 31 213
CDD 0 5 68 10 0 83
T>22 °C 0 5 25 12 0 42
DÜZCE

2010
HDD 376 249 293 143 32 0 0 119 119 289 1620
T≤15 °C 0
CDD 6 25 83 137 2 253
T>22 °C 0
DÜZCE

2009
HDD 396 311 308 185 37 10 22 254 295 1818
T≤15 °C 0
CDD 3 25 52 17 0 97
T>22 °C 0
DÜZCE

2008
HDD 492 406 207 93 73 68 199 364 1902
T≤15 °C 0
CDD 1 3 21 35 75 7 142
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.