Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması

Isıtma ve Soğutma Gün Dereceleri

Gösterim Şekli Aylık Değerlendirme Yıllık Tablo ve Değerlendirme Merkeze Göre Değerlendirme


Merkez G/D Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yıllık
Akçakoca

2020
HDD 374 374
T≤15 °C 31 31
CDD 0
T>22 °C 0
Akçakoca

2019
HDD 331 330 302 225 32 7 21 135 287 1670
T≤15 °C 30 28 31 28 8 2 6 24 29 186
CDD 2 26 25 28 2 0 83
T>22 °C 2 19 20 20 5 0 66
Akçakoca

2018
HDD 346 278 233 186 37 3 47 177 342 1649
T≤15 °C 31 26 28 28 9 1 9 27 31 190
CDD 0 7 49 69 11 0 136
T>22 °C 1 10 27 29 6 0 73
Akçakoca

2017
HDD 439 334 334 253 71 107 208 248 1994
T≤15 °C 31 28 31 28 16 22 29 27 212
CDD 7 24 48 6 85
T>22 °C 4 20 24 8 56
Akçakoca

2016
HDD 377 244 267 133 67 8 87 232 439 1854
T≤15 °C 29 25 30 21 16 2 15 26 31 195
CDD 0 10 34 64 3 3 114
T>22 °C 2 9 22 28 6 2 69
Akçakoca

2015
HDD 370 319 327 238 56 63 169 374 1916
T≤15 °C 30 27 31 26 12 12 25 31 194
CDD 1 18 56 6 81
T>22 °C 1 14 24 6 45
Akçakoca

2014
HDD 318 298 287 175 37 3 35 202 272 1627
T≤15 °C 31 28 31 28 9 1 7 29 31 195
CDD 4 38 55 7 104
T>22 °C 6 21 31 7 65
Akçakoca

2013
HDD 329 282 269 167 30 3 152 192 414 1838
T≤15 °C 30 26 29 24 8 1 26 27 31 202
CDD 0 5 9 26 41 0 81
T>22 °C 1 2 8 21 30 1 63
Akçakoca

2012
HDD 414 439 379 117 25 6 139 283 1802
T≤15 °C 31 28 31 20 6 2 23 27 168
CDD 10 62 43 2 3 120
T>22 °C 8 26 22 5 2 63
Akçakoca

2011
HDD 382 357 337 253 101 0 0 133 340 310 2213
T≤15 °C 31 28 31 29 18 0 0 21 30 30 218
CDD 0 2 49 8 0 59
T>22 °C 0 3 21 7 0 31
Akçakoca

2010
HDD 333 266 321 221 62 0 0 100 101 246 1650
T≤15 °C 0
CDD 1 16 77 111 6 211
T>22 °C 0
Akçakoca

2009
HDD 356 294 323 260 75 7 26 214 252 1807
T≤15 °C 0
CDD 0 4 43 3 0 50
T>22 °C 0
Akçakoca

2008
HDD 474 384 230 132 98 42 174 282 1816
T≤15 °C 0
CDD 0 3 10 40 2 55
T>22 °C 0

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.

  1. G/D = Gün-Derece
  2. HDD = Isıtma Gün-Derecesi
  3. CDD = Soğutma Gün-Derecesi
  4. T≤15°C = Sıcaklığın ≤15°C olduğu gun sayısı
  5. T>22°C = Sıcaklığın >22°C olduğu gun sayısı

Gün derece, 24 saatlik periyodun ne kadarının sıcak ve ne kadarının soğuk geçtiğini ölçmeye yarayan bir birimdir.

Isıtma Gün Dereceleri [Heating Degree Days – HDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam ve oda sıcaklığını hesaba katarak soğuğun şiddetini açıklar. Birçok ülke gün derecenin hesabı için farklı tanımlar kullanır. Karşılaştırılabilir ve ortak bir kullanım oluşturmak için Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (Eurostat) HDD’nin hesabı için aşağıdaki metodu önermektedir.

HDD = (18 °C - Tm) x değer Tm ≤ 15 °C (ısıtma eşiği)
HDD = 0 eğer Tm > 15 °C

Burada; Tm = Günlük ortalama sıcaklık, d= Gün sayısıdır.

Hesaplama günlük bazda yapılır. Aylık ve yıllık gün dereceler bunların toplanması ile bulunur.

ÖRNEK:
Ankara’nın 29 Aralık 2005 günü ortalama sıcaklığı 2.0°C’ dir. Buna göre:
HDD = 18-2=16 dır.

Göreceli ısıtma gün dereceleri ise güncel gün derece ile uzun dönem ortalama gün derece arasındaki orandır. Güncel gün derece / Uzun dönem ortalama gün derece

Soğutma Gün Dereceleri [Cooling Degree Days – CDD]

Belirli bir zamanda (gün, ay, yıl) dış ortam sıcaklığını hesaba katarak sıcaklığın şiddetini açıklar. Resmi olarak belirlenmiş bir eşik sıcaklık olmamakla birlikte inşaat sektörü enerji yönetim pratiklerinde eşik sıcaklık 22°C olarak alınır. Buna göre:

CDD = (Tm - 22) x değer Tm > 22 °C (soğutma eşiği)
CDD = 0 eğer eğer Tm ≤ 22°C

ÖRNEK:Ankara’nın 25 Ağustos 2005 günü ortalama sıcaklığı 25.9°C’ dir. Buna göre:
CDD = 25.9-22 = 3.9 dır.

Gün Derece toplamına neden ihtiyaç vardır?

  1. Isıtma yada soğutma gün dereceleri toplamının bilinmesi binaların ısıtılması yada soğutulması için gerekli olan enerji gereksiniminin bilinmesi açısından önemlidir. Dış ortam sıcaklığı 15°C’nin üzerinde ise ısıtma gereksizdir. Isıtma maliyeti yıllık HDD ile doğrudan orantılıdır. Bunun için 1 yıl içindeki yakıt maliyeti Yıllık HDD’ye bölünerek 1 HDD için ısıtma fiyatı çıkartılır. Daha sonraki hesaplamalar için bu indis kullanılır.
  2. HDD kış mevsiminin sertliğini göreceli olarak önceki ve uzun yıllara göre karşılaştırmak için de kullanılır.
  3. HDD aynı zamanda yeni binalar yapılırken yalıtım, ısıtma ve soğutma giderlerinin hesaplanması için inşaat sektörü tarafından ihtiyaç duyulan bir parametredir.