Meteorolojiye Giriş


Meteoroloji

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır. Dünyada Meteoroloji biliminin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. Meteoroloji biliminde yapılan keşiflerin tarih sıralaması bu konudaki gelişmeleri ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır.

1500'lü yıllarGalileoSu termometresi
1643Evangelista ToriçelliCivalı barometre
1650Blaise Pascal Rene DescartesBasıncın yükseklikle değişimi
1667Robert HooksRüzgar yönünü ölçen Anemometreyi İcat etti
1719Gabriel FahrenheitSıcaklık ıskalasını geliştirdi
1742Anders CelsiusSantigrad ıskalasını geliştirdi
1780Horace de SaussureSaç telinden nem ölçeri, higrometreyi icat etti
1787Jacques CharlesHavanın hacmi ve sıcaklık ilişkisini geliştirdi.
1835Gaspard CoriolisDünyanın dönüşünün atmosferik hareketlere olan etkisini(koriyolus kuvvet) gösterdi
1840'lı yıllar Rüzgar ve fırtına kısmen anlaşıldı
1843 Telgrafın icat edildi
1848Lord KelvinKelvin ıskalasını geliştirdi
1869 Eş basınçları birleştiren izobar eğrisinin keşfi
1920'li yıllar Hava kütlesi cephe kavramı keşfedildi
1940'lı yıllar Yüksek atmosfer balonu ile sıcaklı,basınç ve nem ölçüldü.Askeri uçaklar jet akımlarını keşfetti
1950'li yıllar Atmosferin davranışları Yüksek hızlı bilgisayarlarla,matematik formüller yoluyla tanımlanmaya başladı
1960 İlk meteoroloji uydusu Tiros uzaya yerleştirildi
  Hava tahmininde Sayısal modeller kullanılmaya başlandı
1990'lı yıllar Konvensiyonel radarların yerini Doppler radarlar alarak fırtına bulutlarının ayrıntısı keşfedildi

Tablo-1 Meteorolojinin Bilimindeki Keşiflerin Tarihi Gelişimi

Özellikle son yüz yılda gerçekleşen uydu ve bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak atmosferin bütün özellikleri keşfedilmiş, hemen hemen bilinmeyen bir özelliği kalmamıştır. Bundan sonra bilim adamlarının üzerinde çalışacağı konular ayrıntılar ve daha iyisini hesaplamak ve keşfetmek olacaktır.