İklim Projeksiyonu Veri Talebi Klavuzu

İklim Değişikliği Nedir? IPCC İklim Değişikliği Senaryoları ve Tarihsel Gelişimi Küresel İklim Modelleri ve Küresel İklim Projeksiyonları Bölgesel İklim Modelleri ve Ölçek Küçültme Türkiye İçin İklim Projeksiyonları İklim Değişikliği İle İlgili Bağlantılar İklim Projeksiyonu Veri Talebi Klavuzu


Yeni Senaryolar ile Türkiye İklim Projeksiyonları ve İklim Değişikliği

İklim Projeksiyonu Veri Talebi Kılavuzu

Açıklama:

 • • İklim projeksiyonları hali hazırdaki uygulamaya göre kamu kurumları ve üniversitelere ücretsiz olarak, özel şirketlere ise ücretli olarak paylaşılmaktadır.
 • • Ücretsiz olarak temin edilen verilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı ve ticari amaçla kullanımı yasaktır. Ticari amaçla kullanılacak veriler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) ilgili yönetmelikleri doğrultusunda talep edilmesi gerekmektedir.
 • • İklim projeksiyonlarının telif hakkı MGM’ye ait olup, verilerin kullanıldığı tez, makale, proje raporu vb. yayınlarda iklim projeksiyonlarının Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edildiği belirtilmelidir.
 • • Verilerin kullanıldığı tez, makale, proje raporu vb. yayınların son halinin elektronik kopyasının MGM’ye gönderilmesi gerekmektedir ( iklimmodel@mgm.gov.tr adresine gönderilebilir).
 • • Verilerin yukarda belirtildiği şeklinde veya talep amacı dışında kullanımı tespit edilmesi halinde, MGM tarafından hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Veri Talep Dilekçesinde Belirtilmesi Gerekenler

 • 1) Proje / Tez / Araştırma vb. adı:
 • 2) Veri Talep Gerekçesi: Proje / Tez / Araştırmanın amaç ve kapsamı
 • 3) Çalışma Alanı: Çalışma lokasyonu net anlaşılabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden herhangi biri ile mutlaka belirtilmelidir;
  • • İl Adi
  • • Coğrafi Bölge Adı
  • • Su Havza Adı (25 adet Su havzasından seçim yapılabilir. Alt havza çalışılmamaktadır)
  • • Meteorolojik Gözlem İstasyonu Numarası (Linkte istasyon numaraları mevcuttur. https://www.mgm.gov.tr/kurumsal/istasyonlarimiz.aspx )
  • • Çalışma alanının 4 köşesini belirten Enlem – Boylam Bilgileri (Ondalık cinsinden olacak şekilde Örneğin: 40 º55'58''K yerine 40.93K)
 • 4) Küresel İklim Modeli Adı:
  • • HadGEM2-ES
  • • MPI-ESM-MR
  • • GFDL-ESM2M
 • 5) Senaryo Adı:
  • • RCP4.5
  • • RCP8.5
 • 6) Talep Edilen Zaman Aralığı: İklim Projeksiyonları 2015 – 2098 yıllarını kapsamaktadır;
  • • Başlangıç Yılı:
  • • Bitiş Yılı:
 • 7) Talep Edilen Veri Zaman Formatı: Çalışmanız kapsamında kullanacağınız veri için aşağıdaki zaman formatlarından sadece bir tanesini belirtilmelidir.
  • • Günlük
  • • Aylık
  • • Yıllık
  • • Uzun Yıllar Aylık / Yıllık. Bu seçenek aşağıdaki biçimlerde olabilir; Örneğin;
   • • 5 Yıllık Aylık / Yıllık Ortalama (2018-2022),
   • • 10 Yıllık Aylık / Yıllık Ortalama (2028-2037),
   • • 30 Yıllık Aylık / Yıllık Ortalama (2040-2069) vb.
 • Not: Meteorolojik parametreye göre istenilen verinin formatı (ortalama veya toplam) belirtilmelidir.
 • 8) Talep Edilen Parametre Tipi:
  • • Model Anomalisi (Örneğin: 2020-2050 dönemindeki ısınma miktarı veya yağış azalış/artış oranı gibi),
  • • Model Ham Verisi (Günlük, aylık, yıllık, uzun yıllar şeklinde)
 • 9) Talep Edilen Parametreler: Talep edilecek meteorolojik parametre belirtilmelidir.
 • 10) Talep eden kişinin iletişim Bilgileri: Gerektiği hallerde size ulaşabilmemiz için edenin iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 • 11) Resmi Evrak Gönderim Adresi: Hazırladığınız dilekçeyi kurumsal resmi üst yazınız ile elektronik ortamda kurumsal kep adresine (KEP Adresi: meteorolojigenelmudurlugu@hs01.kep.tr) ya da posta yoluyla Meteoroloji Genel Müdürlüğüne gönderebilirsiniz.

Not:

 • • Özellikle çok geniş alanlar ya da uzun zaman periyodunu kapsayan veri taleplerinde hazırlanan veri boyutu çok BÜYÜK (yüz binlerce, milyonlarca satır) olmakta ve kullanıcılar veriler ile istediği işlemleri yapamamaktadır. Bu nedenle veri talebinde bulunurken çalışma alanını hedef odaklı, hedef zaman periyodunu kapsayan ve gerekli parametreler içerek şekilde belirlemenizi önemle rica ederiz.
 • • Talep edilen veri anomali verisi ise bu veri modelin hatasını içermez fakat model ham verisi talep edilirse bu değer model hata payını da içermektedir. Model ham verisinin talep edilmesi durumunda model hata payı düzeltilmek istenirse model referans dönem (1971-2000) veri setinin de istenmesi uygun olacaktır.
 • • Veri çıktıları CSV, XLS veya TXT formatında hazırlanmaktadır.
 • • Küresel iklim modelleri ve senaryolar ile ilgili detaylı bilgilere İklim Değişikliği Projeksiyonu 2015 -PDF- adresindeki rapordan ulaşabilirsiniz.
 • • Sorularınız için iklimmodel@mgm.gov.tr adresine mail gönderebilirsiniz.