İklim Sınıflandırması Kırklareli

Aydeniz İklim Sınıflandırması
Kuraklık Katsayısı İklim Tipi
Erinç İklim Sınıflandırması
Yağış Etkinlik İndisi28,58 İklim TipiYarı Nemli
DeMartonne İklim Sınıflandırması
Kuraklık İndisi14,95 İklim TipiYarı Kurak - Nemli Arası
Trewartha İklim Sınıflandırması (evrensel sıcaklık ölçeğine göre)
Kış mevsimi iklim tipiKışları serin, (3,15) Yaz mevsimi iklim tipiYazları sıcak (24,08)
Thornthwaite İklim Sınıflandırması
İklim SınıfıC1,B'2,s,b'3 C1: Yarı Kurak-Az Nemli B'2: 2. Derece Mezotermal s: Su fazlası kış mevsiminde ve orta derecede olan b'3: Yaz Buharlaşma Oranı : % 54,4

İklim Sınıflandırmaları Hakkında Açıklama: Aydeniz | De Martonne | Erinç | Thornthwaite | Köppen | Köppen-Trewatha


Aydeniz'e göre Türkiye İklimi


De Martonne'a göre Türkiye İklimi


Erinç'e göre Türkiye İklimi


Thornthwaite'a göre Türkiye İklimi


Köppen'e göre Türkiye İklimi


Köppen-Trewartha'a göre Türkiye İklimi

Tüm değerlendirmelerimizde 1981-2010 iklim periyodu kullanılmıştır.