MGM Proje Öneri Formu

MGM Proje Öneri Formu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile paydaş kurum, kuruluş ve üniversiteler ile olan iş birliği faaliyetlerini arttırarak sürdürmektedir.

Bu kapsamda, merkez ve taşra teşkilatı tarafından meteoroloji alanında ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması, hazırlatılması, katılım ve destek sağlanması konularının kurumsal hedeflerimizle örtüşen bir çerçevede yürütülmesi amacıyla, aşağıda bulunan “Proje Öneri Formu”nun doldurularak resmi yazınız ile birlikte kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin soru ve önerileriniz için projeyonetimi@mgm.gov.tr adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

MGM Proje Öneri Formu