"Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın!"

Mevsimlik Sıcaklık Analizi

Değerlendirme Türü Aylık Sıcaklık Analizi | Mevsimlik Sıcaklık Analizi


2016 Yılı Sonbahar Mevsimi Sıcaklıklarının Değerlendirmesi

İklim, bir yerde uzun bir zaman periyodu içinde her gün gerçekleşen hava olaylarının toplamını ve ortalamasını ifade eder. İklim aynı zamanda ekstrem hava olaylarını da içerir. Eğer bu günün hava durumunu bilir ve bunun geçmişle farkını ortaya koyabilirsek, gelecek planlarımızı yapabiliriz. Bu çalışmada Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan Sonbahar mevsimine ait ortalama sıcaklıklar uzun yıllık veriler ile karşılaştırılmıştır. Anomali normalden sapma olarak tanımlanır.

Ortalama Sıcaklık Anomalisi

Ortalama Sıcaklık

Genel Değerlendirme

2016 yılı Sonbahar mevsiminde ortalama sıcaklıklar Akdeniz Bölgesinin orta ve batı kesimleri, Ege Bölgesinin güney kesimleri, İstanbul, Tekirdağ Çanakkale, Bandırma, Edirne, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Ceylanpınar dolaylarında mevsim normallerinin üzerinde, Bolu, Sinop, Hatay, Batman, Bitlis, Kars, Ağrı ve Ardahan dolaylarında mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, Ülkemizin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.

Fark

Türkiye’nin 1981-2010 ortalamalarına göre Sonbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 14,7°C’dir. 2016 yılı Sonbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 15,1°C ile mevsim normallerinin 0,4°C üzerinde gerçekleşmiştir.

Uzun Yıllar - Geçen Yıl Mukayesesi

2016 Eylül, Ekim ve Kasım ayları ortalama sıcaklıkları 1981-2010 ortalama sıcaklıklarının üzerinde gerçekleşmiştir.

2016 yılı Sonbahar mevsimi Ortalama Sıcaklıklarının Bölgesel Değerlendirmesi

Marmara Bölgesi:

Ortalama sıcaklıklar, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bandırma, Edirne, Eskişehir ve Konya dolaylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi’nde en düşük ortalama sıcaklık 14,1°C ile Bandırma’da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 17,3°C ile Çanakkale’de gerçekleşmiştir.

Ege Bölgesi:

Ortalama sıcaklıklar, Aydın, Bodrum, Dikili, Kuşadası, Marmaris ve Milas dolaylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir.. Ege Bölgesi’nde en düşük ortalama sıcaklık 12,2°C ile Kütahya’da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 21,6°C ile Bodrum’da gerçekleşmiştir.

Akdeniz Bölgesi:

Ortalama sıcaklıklar, bölgenin orta ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken Hatay çevrelerinde normallerinin altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde en düşük ortalama sıcaklık 10,1°C ile Göksun’da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 23,4°C ile Alanya’da gerçekleşmiştir.

İç Anadolu Bölgesi:

Ortalama sıcaklıklar, Eskişehir ve Konya dolaylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. İç Anadolu Bölgesi’nde en düşük ortalama sıcaklık 8,3°C ile Kangal’da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 13,7 °C ile Aksaray’da gerçekleşmiştir.

Karadeniz Bölgesi:

Ortalama sıcaklıklar, Bolu ve Sinop dolaylarında mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Karadeniz Bölgesi’nde en düşük ortalama sıcaklık 8,3 °C ile Bayburt’ta, en yüksek ortalama sıcaklık ise 16,8 °C ile Giresun’da gerçekleşmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Ortalama sıcaklıklar; Ağrı, Ardahan, Bitlis ve Kars dolaylarında mevsim normallerinin altında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük ortalama sıcaklık 4,1 °C ile Ardahan’da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 15,5 °C ile Malatya’da gerçekleşmiştir.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi:

Ortalama sıcaklıklar, Batman dolaylarında mevsim normallerinin altında, Diyarbakır ve Ceylanpınar dolaylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, Bölgenin diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşmiştir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde en düşük ortalama sıcaklık 16,5 °C Batman’da, en yüksek ortalama sıcaklık ise 21,2 °C ile Cizre’de gerçekleşmiştir.

Ekstrem Sıcaklık Değerlendirmesi

Maksimum Uzun Yıllar - Geçen Yıl Mukayesesi

2016 yılı Sonbahar mevsimindeki ekstrem maksimum sıcaklıklar uzun yıllık ekstremlerin altında gerçekleşmiştir.

Minimum Uzun Yıllar - Geçen Yıl Mukayesesi

2016 yılı Sonbahar mevsimindeki ekstrem minimum sıcaklıklar uzun yıllık ekstremlerin üzerinde gerçekleşmiştir.

Ekstrem Sıcaklık Haritaları

Maksimum Sıcaklıklar Minimum Sıcaklıklar

Son Güncelleme: 12.12.2016

Kontrolden geçmemiş verilerle hazırlanmıştır.