İklim Sınıflandırması Ankara - Nallıhan

Aydeniz İklim Sınıflandırması
Kuraklık Katsayısı İklim Tipi
Erinç İklim Sınıflandırması
Yağış Etkinlik İndisi15,77 İklim TipiYarı kurak
DeMartonne İklim Sınıflandırması
Kuraklık İndisi8,28 İklim TipiYarı Kurak
Trewartha İklim Sınıflandırması (evrensel sıcaklık ölçeğine göre)
Kış mevsimi iklim tipiKışları serin, (1,46) Yaz mevsimi iklim tipiYazları sıcak (23,74)
Thornthwaite İklim Sınıflandırması
İklim SınıfıD,B'2,d,b'3 D: Yarı Kurak B'2: 2. Derece Mezotermal d: Su fazlası olamayan veya pek az olan b'3: Yaz Buharlaşma Oranı : % 54,5

İklim Sınıflandırmaları Hakkında Açıklama: Aydeniz | De Martonne | Erinç | Thornthwaite | Köppen | Köppen-Trewatha


Aydeniz'e göre Türkiye İklimi


De Martonne'a göre Türkiye İklimi


Erinç'e göre Türkiye İklimi


Thornthwaite'a göre Türkiye İklimi


Köppen'e göre Türkiye İklimi


Köppen-Trewartha'a göre Türkiye İklimi

Tüm değerlendirmelerimizde 1981-2010 iklim periyodu kullanılmıştır.